„Konsekwentnie stwierdzamy, że cena w wezwaniu jest pełna i uczciwa i nie zmieniamy warunków wezwania w jakikolwiek sposób. Istnieje jedynie możliwość odstąpienia od 75 proc. progu akceptacji , która będzie rozważana jedynie, jeśli zajdzie taka potrzeba, po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów w poniedziałek" - powiedział Jelinek, cytowany w komunikacie przesłanym do mediów.

Jednocześnie z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że Zdenek Bakala, kontrolujący pośrednio NWR zaoferował otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 3-4 akcje NWR za jedną akcję Lubelskiego Węgla Bogdanka, Wcześniej w tym tygodniu akcjonariusze NWR zaakceptowali przejęcie Bogdanki i zgodzili się na emisję akcji na ten cel. Trwająca oferta NWR zakończy się 29 listopada br. NWR oferuje 100,75 zł za akcję Bogdanki (BOGDANKA), co oznacza, że cała oferta (100 proc. kapitału LW Bogdanka) ma wartość 3.427 mln zł (ok. 857 mln euro).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał NWR zgodę na przejęcie kontroli nad Bogdanką. Zarząd LW Bogdanka informował wcześniej, że jest przeciwny próbie przejęcia i wskazał na „ryzyko znacznych negatywnych skutków przejęcia dla spółki oraz brak jakichkolwiek korzyści finansowych, technologicznych czy organizacyjnych z niego wynikających". Dodatkowo, zdaniem zarządu, cena zaproponowana przez wzywającego nie odpowiada wartości godziwej spółki. Możliwą kontrofertę wobec wezwania NWR rozważa Jastrzębska Spółka Węglowa. Prezes Bogdanki Mirosław Taras powiedział w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej", że cena w wezwaniu jest "obraźliwa".