"Korporacja oczekuje, że w czwartym kwartale 2010 roku eksport okaże się większy niż przed rokiem o 14,9 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 8,3 proc. Oczekiwany dla całego 2010 roku wzrost eksportu to 19,3 proc. w euro oraz 9,9 proc. w wymiarze złotowym" - napisano w prognozie.

"Szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2011 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu o dalsze 12,2 proc. w euro oraz 7,8 proc. w złotych" - dodano.

KUKE szacuje, że w październiku eksport wyniósł 11,2 mld euro, o 15,6 proc. więcej rok do roku.

"Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w październiku br. oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w październiku eksport z Polski wyniósł 11,17 mld euro. Był więc o 0,8 proc. niższy niż we wrześniu 2010 oraz o 15,6 proc. większy niż w październiku 2009 r." - napisano.

Liczony w złotych eksport wyniósł 44,17 mld, czyli o 0,8 proc. mniej niż we wrześniu 2010 roku i o 8,4 proc. więcej niż przed rokiem.

>>> Czytaj także: NBP: Eksport w 2011 r. wzrośnie o ok. 8,8 proc., import - ok. 11 proc.

"W październiku zainteresowanie klientów Korporacji prowadzeniem działalności eksportowej było nieco wyższe niż notowane we wrześniu i silniejsze niż przed rokiem. Dostępne dla klientów limity na transakcje eksportowe były w końcu października większe niż na koniec września o 0,9 proc. Były jednocześnie o 15,0 proc. wyższe od obowiązujących przed rokiem. W przypadku kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego, w październiku okazały się one być na poziomie o 1,5 proc. wyższym niż w końcu września. Jednocześnie ich poziom był o 67,4 proc. wyższy niż przed rokiem" - napisano.