Jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2010 r. zrealizowały dochody w wysokości 117 mld 962 mln zł, tj. 69,7 proc. planu, a wydatki w kwocie 117 mld 60 mln zł, tj. 59,2 proc. planu.

Jednostki samorządu terytorialnego wykazały za trzy kwartały 2010 r. zadłużenie w kwocie 45 mld 465 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia (udział zobowiązań w kwocie dochodów planowanych ogółem) wyniósł 26,9 proc., natomiast wskaźnik zadłużenia, bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów finansowych z udziałem środków unijnych wyniósł 25,0 proc.

Zadłużenie ogółem samorządów za trzy kwartały br. wzrosło o 12 mld 677 mln zł, tj. o 38,7 proc rok do roku.