Rekomendację sporządzono 18 listopada przy rynkowej cenie jednej akcji wynoszącej 53 zł. W poniedziałek około godz. 11:50 za walory PGF inwestorzy płacili 51 zł.

Po analizie wyników jakie spółka PGF osiągnęła od stycznia do września 2010 roku analitycy oceniają, że Grupa systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Spółka poprawiła wskaźniki rentowności w ujęciu rocznym dzięki 6 procentowemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnych działaniach ograniczających wzrost kosztów operacyjnych.

„Jedną akcję spółki Polskiej Grupy Farmaceutycznej wyceniamy na 64,7 zł. W związku z tym, że wycena ta jest wyższa od obecnego kursu giełdowego o 22,0%, wydajemy dla Spółki rekomendację Kupuj” – napisano w raporcie