Warunki te mogą być podstawą dalszych negocjacji, jeżeli zostaną zaakceptowane – podała spółka. "Puławy zaproponowały, pod warunkiem przeprowadzenia wcześniejszej restrukturyzacji zadłużenia Polic (POLICE), podwyższenie kapitału zakładowego Polic i objęcie akcji nowej emisji przez Puławy oraz nabycie 7.500.000 akcji spółki od Skarbu Państwa, co w efekcie skutkowałoby osiągnięciem do 33 proc. udziału w kapitale zakładowym. Docelowo zamiarem Puław jest przejęcie kontroli nad spółką" – czytamy w komunikacie.

Spółka podała ponadto, że zawarcie umowy nabycia akcji jest uzależnione m. in. od uzgodnienia wszystkich jej elementów będących przedmiotem negocjacji. W przypadku uzgodnienia powyższych warunków takiej umowy zarząd Puław przedłoży Walnemu Zgromadzeniu stosowny wniosek o wyrażenie zgody na realizację transakcji. "Obydwie spółki w latach poprzednich przygotowywały się do współpracy na zasadzie partnerstwa strategicznego, co pozwoliło na poznanie potencjalnych synergii, tkwiących w ścisłej współpracy" – czytamy dalej w komunikacie firmy.

"Już w 2008 roku szukaliśmy warunków do współpracy pomiędzy naszymi spółkami. Globalny kryzys zweryfikował nasze plany, ale wiedza o istniejących synergiach i korzyściach pozwala nam dzisiaj kontynuować nasze działania" – powiedział prezes Puław, Paweł Jarczewski, cytowany w komunikacie. Zakłady Azotowe Puławy mają zamiar stać się konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. W ub. miesiącu spółka złożyła firmie Ciech warunkową ofertę nabycia 51 855 udziałów (89,6 proc. kapitału zakładowego) gdańskich „Fosforów". "W przypadku Polic uznaliśmy, że przy efektywnie przeprowadzonym procesie restrukturyzacji, w tym zadłużenia i pozostałych warunkach oferty, możemy aktywować potencjał tkwiący w tej spółce i w perspektywie średnioterminowej wykreować wartość dodaną dla akcjonariuszy" – dodał członek zarządu odpowiedzialny za finanse Puław, Andrzej Kopeć, cytowany w komunikacie.

Spółka Zakłady Azotowe Puławy (PUŁAWY) miały 38,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2010/2011 (1 lipca - 30 września 2010 r.) wobec 33,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 452,22 mln zł wobec 384,88 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Police miały 20,57 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 323,20 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1449,14 mln zł wobec 1081,18 mln zł.