I Kongres Inwestorów i Przedsiębiorców obejmuje dwie równolegle toczące się konferencje: I Konferencję Łowców Biznesu – Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw (2 grudnia) oraz II Konferencję INSO 2010 – Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Polityka drugiej szansy. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. W trakcie poszczególnych sesji grono ekspertów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego z Polski i zagranicy poruszy istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia, które wpisują się w debatę zapoczątkowaną przez Komisję Europejską w Small Business Act oraz Politykę Drugiej Szansy zainicjowaną przez Ministerstwo Gospodarki. Swój udział zapowiedzieli m.in. Minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów - Michał Boni, dr Maciej Grabowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz guru przedsiębiorczości i Anioł Biznesu Peter Jungen.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa włączenia się w ogólnoeuropejską debatę na temat mechanizmów wspierania przedsiębiorczości przysłuży się rozwojowi polskiej gospodarki. – mówi Grzegorz Pędras, Prezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poszczególne sesje dyskusyjne stały się forum wymiany opinii pomiędzy najwyższej klasy ekspertami. – dodaje Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda.

Kongres to dwa odbywające się jednocześnie wydarzenia: międzynarodowa konferencja biznesowa i interdyscyplinarna konferencja prawnicza, których tematyką będą największe wyzwania, przed którymi dzisiaj stają przedsiębiorcy z sektora MSP oraz, kluczowa dla obecnej gospodarki, polityka drugiej szansy mająca na celu upowszechnienie wiedzy o procedurze naprawczej wśród polskich przedsiębiorców.

Jak znaleźć finansowanie na rozwój firmy? Jak przełamywać kryzysy płynności i niewypłacalności? Jakie powinny zostać wdrożone w Polsce mechanizmy stymulowania rozwoju innowacyjnych firm? To najważniejsze pytania, na które postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji.

W organizację Kongresu zaangażowane są parki technologiczne z różnych regionów Polski, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, które skupia ponad 1100 przedsiębiorców z całej Polski.

Panelistami podczas Kongresu będą m.in. wybitni eksperci z Polski i zagranicy – Aniołowie Biznesu, przedstawiciele największych funduszy venture capital i sieci Aniołów Biznesu, przedstawiciele rządu, sędziowie, syndycy, prawnicy finansiści i ekonomiści a także właściciele innowacyjnych firm i władze parków technologicznych.

Aby uczestniczyć w I Kongresie Przedsiębiorców i Inwestorów, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.kongres.iip2010.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Miejsce kongresu: ul. Świeradowska 43, Warszawa, kampus Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego.