Największy odsetek badanych przedsiębiorców zapowiada, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy należy spodziewać się stagnacji (41 proc). Wzrostu gospodarczego spodziewa się 37 proc. przedsiębiorców. Alarmujący dla rynku jest fakt, że znacząco zwiększyła się grupa przedsiębiorstw, która spodziewa się recesji – w sierpniu br. było to 7 proc. w listopadzie aż 13 proc..

Większość firm planuje utrzymać zatrudnienie na aktualnym poziomie, jednak w porównaniu do badania sierpniowego grupa ta maleje (55% wobec wcześniejszych 64%. Bardzo stabilna jest grupa respondentów planujących zwiększenie zatrudnienia – od listopada 2009 r. co czwarty pracodawca deklaruje, że będzie zatrudniał nowych pracowników (24 proc.). Ale wyrazem rosnących obaw przedsiębiorców są coraz częstsze deklaracje redukcji zatrudnienia. W bieżącym badaniu jest to odpowiedź 14 proc. respondentów - w sierpniu grupa ta liczyła 10, a w maju 7 proc..

>>> Czytaj też: Pensje warszawiaków się kurczą. Kto stracił najwięcej?

Zwiększenie zatrudnienia jest planowane najczęściej we wschodniej części Polski (33 proc.), rzadziej taka deklaracja padała wśród respondentów regionu zachodniego (17 proc.) i północnego (16 proc.). Redukcja zatrudnienia częściej była zapowiadana w regionie centralnym (19 proc.). Z perspektywy branż największego zwiększenia zatrudnienia spodziewają się przedstawiciele obszarów handlu (31 proc.) i pośrednictwa finansowego (32 proc.). Największy pesymizm w obrębie prognoz redukcji zatrudnienia jest spodziewany w branży transportowej, gospodarki magazynowej i łączności (36 proc.) oraz w budownictwie (27 proc.). Charakterystycznie dużym poziomem niepewności odznaczali się w badaniu przedstawiciele branży usługowej – częściej niż co czwarty respondent tej grupy (26 proc. nie potrafił określić czy i jakie zmiany zatrudnienia w jego firmie będą miały miejsce w nadchodzącym półroczu.

Niemal dwóch na trzech pracodawców nie planuje zmian w zakresie wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu (63 proc). Jednak znacząco większa grupa respondentów przyznaje, że wprowadzane będą podwyżki pensji (29 proc.). To duży wzrost deklaracji podniesienia wynagrodzeń - 29 proc. w bieżącym badaniu wobec 17 w sierpniu.  Jedynie 3 proc. respondentów rozpatruje redukcję wynagrodzeń.

>>> Czytaj też: Wynagrodzenie w październiku wzrosło o 3,9 proc. w ujęciu rocznym

Zwiększenie zatrudnienia będzie dotyczyło głównie działów produkcji i sprzedaży. Podobnie jak w poprzednim okresie, działami, w których najczęściej poszukuje się nowych pracowników są produkcja (24 proc.) i sprzedaż (12 proc.). Pracowników produkcji będą poszukiwały firmy przemysłowe (44 proc.), branży transportowej i gospodarki magazynowej (36 proc.) oraz budownictwa (30 proc.), a także firmy z regionów wschodniego (48 proc.) i zachodniego (40 proc.). Pracownicy sprzedaży będą mogli liczyć znalezienie pracy w firmach największych, zatrudniających ponad 250 osób (20 proc.). Najbardziej poszukiwani będą przez branżę handlową (29 proc.).    

Badanie "Plany Pracodawców" to projekt Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową 
(w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).