To największy od lat kontrakt na modernizację linii kolejowej na terenie woj. śląskiego - część planowanej kompleksowej przebudowy linii E30 między Zabrzem a Krakowem. W trwającym okresie wydawania środków unijnych 2007-2013 unowocześniona zostanie fragment tej trasy - 58,2 km z Sosnowca Jęzora do Krakowa. Odcinek między Zabrzem a Sosnowcem Jęzorem będzie przebudowywany po 2014 r.

Bieżąca inwestycja została podzielona na cztery przetargi na zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych odcinków trasy. Będą one realizowane równolegle w latach 2011 - 2014. Trzy z nich to kontrakty na modernizację kolejnych odcinków torów między Sosnowcem Jęzorem a Krakowem Towarowym, czwarty obejmuje sygnalizację na całej tej trasie.

Pierwszy przetarg, na odcinek z Sosnowca Jęzora do Trzebinii, wygrało - oferując cenę prawie 300 mln zł - konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia z Przedsiębiorstwem Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego Infrakol z Jawora oraz Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa.

Jak poinformowali przedstawiciele inwestora - Centrum Realizacji Inwestycji Polskich Linii Kolejowych - na objętym umową 20,2-kilometrowym odcinku przewidziano budowę łącznie 48,14 km nowych torów, modernizację 5 stacji i przystanków kolejowych, budowę lub przebudowę 26 obiektów inżynieryjnych, likwidację 8 oraz modernizację 3 przejazdów przez tory.

Prace prowadzone będą tak, by dostosować linię do prędkości maksymalnej 160 km/h dla pociągów pasażerskich z taborem klasycznym i 120 km/h dla składów towarowych. Takie parametry umożliwią zwiększenie między Sosnowcem Jęzorem a Krakowem Towarowym tzw. prędkości handlowej, czyli realnej średniej prędkości uwzględniającej m.in. postoje na stacjach, z obecnych 46 km/h do 120 km/h dla pociągów pospiesznych i z 41 km/h do 84 km/h dla pociągów osobowych.

Jeśli tylko przewoźnicy po 2014 r. wypuszczą na tory tabor mogący osiągać 160 km/h, przejazd pociągów pospiesznych z Katowic do Krakowa będzie mógł zostać skrócony z obecnych 102 minut do 63 minut, a osobowych - ze 116 minut do 87 minut. Poprawi się przy tym komfort mieszkańców okolic linii - zostanie ona wyciszona dzięki budowie 16,9 km podłoża antywibracyjnego oraz 15,4 km ekranów akustycznych.

Odpowiedzialny za projekt dyrektor Janusz Pluta z Centrum Realizacji Inwestycji PLK mówił w środę, że prace torowe będą prowadzone od przyszłego roku z ograniczeniem przepustowości linii. Pociągi pasażerskie - w miarę postępów robót - będą kursowały tylko jednym torem, jednak zastosowane zabezpieczenia umożliwią osiąganie przez nie prędkości do 100 km/h. Możliwe, że z rozkładu wypadnie część pociągów pasażerskich, ruch towarowy - w miarę sytuacji - będzie kierowany na inne linie.

Według informacji służb prasowych PLK, przetargi na kolejne kontrakty w ramach modernizacji linii z Sosnowca Jęzora do Krakowa Towarowego podpisywane będą w najbliższych tygodniach w Katowicach i Warszawie.

Całe planowane pierwotnie przedsięwzięcie, obejmujące modernizację linii z Zabrza do Krakowa, zostało wpisane na listę podstawową Programu Operacyjnego Infrastruktura. Jego koszt oszacowano na ponad 2,49 mld zł, z czego ze środków unijnych miało pochodzić blisko 1,66 mld zł. Na razie nie jest znana wartość okrojonego projektu, zakładającego przebudowę linii tylko od Sosnowca Jęzora do Krakowa.

Linia E30 jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego z Drezna do Kijowa. W Polsce przebiega od granicy państwa z Niemcami w Zgorzelcu, przez Węgliniec, Legnicę, Wrocław, Opole, Kędzierzyn Koźle, Gliwice, Zabrze, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl do Medyki.