KGHM

KGHM Ecoren, wchodzący w skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, kupił od Skarbu Państwa 85 proc. akcji Centrozłomu Wrocław za 176,4 mln zł - poinformował resort skarbu na stronie internetowej.

Boryszew

Spółka Boryszew wyemitowała dwie transze obligacji na łączną kwotę 110 mln zł, podała firma w komunikacie. Obligacje nabyła spółka zależna.
„(…) w celu optymalizacji zarządzania płynnością w grupie kapitałowej w dniu 30 listopada 2010 roku, na podstawie złożonych Bankowi Pekao SA zleceń emisji, dokonane zostały emisje dwóch transzy obligacji kuponowych" – czytamy w komunikacie.
Boryszew podał, że pierwsza transza liczy 3.850 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 38,5 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w dniu 28.02.2011 roku.
Druga transza to 7.150 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 71,5 mln zł, a termin jej wykupu przypada na 30.05.2012 roku.

ABC Data

Dystrybutor IT, spółka ABCData, zawarł umowę nabycia 50,96% akcji rumuńskiego Scop Computers, poinformowała firma w komunikacie. Cena wyniosła 5 mln euro, przy czym może zostać zwiększona o maksymalnie 1,675 mln euro, w przypadku spełnienia określonych warunków, dotyczących głównie realizacji planów finansowych dla Scop.

Gant Development

Firma Gant 23 z grupy Gant Development nabyła grunt o powierzchni 0,6 ha w Gdańsku, na której planowana jest budowa około 100 mieszkań, podała spółka w komunikacie.
„(…) spółka zależna emitenta pod firmą Gant 23 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu, nabyła w dniu 26 listopada 2010 r. od osób fizycznych niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznym obszarze 0,6 ha położoną przy ulicy Malczewskiego w Gdańsku. Na nieruchomości planowana jest inwestycja, której rozpoczęcie przewiduje się na II kwartał 2011 roku, obejmująca budowę około 100 mieszkań" – czytamy w komunikacie.

Spółka Odra Tower z grupy Gant Development zawarła z firmą Budopol GW z Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław, jako wykonawcą, umowę na budowę budynku mieszkalno-usługowego pod nazwą Odra Tower we Wrocławiu za 50,4 mln zł, poinformował Gant w środę. „Należne wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie wynosi 50.390.000,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie" – czytamy w komunikacie. Gant podał, że termin zakończenia realizacji umowy został określony do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

Milkiland

Producent wyrobów mlecznych Milkiland przydzielił wszystkie 7 mln akcji (stanowiących 22% kapitału) w ramach swojej oferty publicznej, poinformowała spółka w komunikacie. Redukcja w transzy dla polskich inwestorów indywidualnych wyniosła 24,92%. Debiut spółki planowany jest wstępnie na 6 grudnia. >>>>

Mieszko

Spółka Mieszko zawarła warunkową umowę zgodnie z którą kupi litewską grupę TB Investicija, poinformowała firma w raporcie. Wartość transakcji to 31,86 mln euro. >>>>

Wilbo

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Wilbo, zajmującej się przetwórstwem rybnym, zdecydowało o zmianie przeznaczenia pakietu akcji nabytego w ramach programu skupu akcji własnych, poinformowała spółka w komunikacie. Skupione akcje zostaną sprzedane w celu pozyskaniu środków na sfinalizowanie zakupu spółki Przetwórstwo Ryb Proryb.

PTI

Akcje Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń (PTI) spadły na debiucie na rynku podstawowym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) o 0,90% do 9,90 zł. PTI jest 9-tą spółką, która przechodzi z rynku NewConnect i jednocześnie 28-ym debiutantem oraz 397-tą spółką notowaną na rynku głównym.>>>>

Asseco South Eastern Europe

Raportem z 30 listopada analitycy ING rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Asseco South Eastern Europe od zalecenia „trzymaj” z roczną ceną docelową na poziomie 11 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie warszawskiej giełdy akcje ASSECOSEE rynek wyceniał na 11,1 zł. W środę około godz. 10:40 papiery spółki kosztowały 11 zł.

Famur

W raporcie z 24 listopada analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podnieśli rekomendację dla akcji Fabryki Maszyn Famur do „trzymaj” z „redukuj”. Cena docelowa wyznaczona na 9 miesięcy została podniesiona do poziomu 2,3 zł za akcję z 2,2 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie warszawskiej giełdy akcje FAMUR warte były 2,38 zł. W środę około godz. 10:40 ich cena wynosiła 2,56 zł.>>>>

ZCh Police, ZA Puławy

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało oferty wiążące na nabycie akcji Zakładów Chemicznych Police oraz Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY), podał resort w komunikacie, nie podając żadnych szczegółów. Wiadomo jednak, że propozycję nabycia akcji ZCh Police złożyły ZA Puławy, a ofertę na ZA Puławy - spółka pracownicza Chemia-Puławy.>>>>

PA Nova

Wtórna oferta publiczna (SPO) emisji 2 mln nowych akcji serii E i sprzedaży 350 tys. akcji istniejących spółki budowlano-deweloperskiej PANova rusza 9 grudnia i potrwa do 16 grudnia, podała spółka w środę.
„Objęcie akcji nowej emisji nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej (…), w wyniku zawarcia umów objęcia akcji oferowanych. Akcje sprzedawane będą nabywane przez inwestorów na podstawie zleceń kupna" – czytamy w komunikacie.>>>>

Avia Solutions Group

Litewska spółka z sektora lotniczego Avia Solutions Group (ASG) zdecydowała się zawiesić IPO swoich akcji, poinformowała spółka w komunikacie.
"Cena oferowana w book-buildingu na akcje ASG okazała się niższa od oczekiwanej przez zarząd spółki" – czytamy w komunikacie.
„Zdecydowaliśmy o zawieszeniu IPO ponieważ wierzymy, że akcje naszej firmy są warte więcej niż cena zaoferowana przez inwestorów. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli okazję, aby to udowodnić, jak tylko sytuacja na rynkach finansowych się ustabilizuje. Oczekujemy, że powrócimy z ofertą publiczną na początku 2011" – powiedział prezes ASG, Gediminas Ziemelis, cytowany w komunikacie.>>>>

Geo Alliance

Producent gazu i ropy na Ukrainie Geo Alliance odwołał ofertę publiczną swoich akcji w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, poinformowała spółka w komunikacie. "W związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, spółka zdecydowała się na odwołanie oferty publicznej akcji. Zarówno spółka jak i jej akcjonariusze, będą podejmować dalsze działania, zmierzające do osiągnięcia pozycji czołowego producenta gazu i ropy na Ukrainie" – czytamy w komunikacie.>>>>