Za prawdopodobne bank uznaje też utrzymanie tempa wzrostu gospodarki o około 4,0 proc. w 2012 r.

"Nasza prognoza zakłada, iż nominalny przyrost płac ustabilizuje się na poziomie ok. 4,0 proc. rdr, przyrost zatrudnienia wyniesie ok. 2,0 proc. rdr, zaś dynamika kredytu krajowego ok. 10 proc. rdr zarówno w 2011 jak i 2012 r." - napisali w komentarzu ze środy.

"Ta projekcja najprawdopodobniej przełoży się na obniżkę stopy bezrobocia do ok. 9,0 proc. przed końcem 2012 r." - dodają.

Za główne ryzyko dla tego scenariusza uznają ewentualne spowolnienie w eurostrefie w najbliższych kwartałach.

GUS ogłosił we wtorek szacunki, że PKB za III kwartał wzrósł o 4,2 proc. rok do roku wobec 3,5 proc. w II kwartale. Powodem przyspieszenia był głównie popyt krajowy, przy neutralnym wkładzie eksportu netto.