Wiadomo jednak, że propozycję nabycia akcji ZCh Police złożyły ZA Puławy, a ofertę na ZA Puławy - spółka pracownicza Chemia-Puławy. "W odpowiedzi na ogłoszone publicznie w dniu 14 maja 2010 roku zaproszenie do nabycia akcji spółek: Zakłady Azotowe Puławy SA z siedzibą w Puławach, Zakłady Chemiczne Police SA z siedzibą w Policach w wyznaczonym terminie wpłynęły do MSP oferty wiążące" – czytamy w komunikacie.

MSP podało jedynie, że oferty te są obecnie przedmiotem analiz prowadzonych przez doradców, którzy przygotują rekomendację dla ministra skarbu. W lipcu MSP podało, że otrzymało cztery oferty wstępne na kupno do 9,686 mln akcji (50,67 proc.) Zakładów Azotowych Puławy i dwie oferty wstępne na kupno do 44,557 mln akcji (59,41 proc.) Zakładów Chemicznych Police. Do dalszego etapu prywatyzacji dopuszczono wszystkich oferentów. We wtorek o złożeniu propozycji na ZCh Police poinformowały ZA Puławy, które przedstawiły MSP podstawowe warunki umowy nabycia akcji tej spółki. Warunki te mogą być podstawą dalszych negocjacji, jeżeli zostaną zaakceptowane.

Puławy zaproponowały, pod warunkiem przeprowadzenia wcześniejszej restrukturyzacji zadłużenia Polic, podwyższenie kapitału zakładowego Polic i objęcie akcji nowej emisji przez Puławy oraz nabycie 7.500.000 akcji spółki od Skarbu Państwa, co w efekcie skutkowałoby osiągnięciem do 33% udziału w kapitale zakładowym. Docelowo zamiarem Puław jest przejęcie kontroli nad spółką. Zakłady Azotowe Puławy mają zamiar stać się konsolidatorem rynku chemicznego w Polsce. W ub. miesiącu spółka złożyła firmie Ciech warunkową ofertę nabycia 51.855 udziałów (89,6 proc. kapitału zakładowego) gdańskich „Fosforów". Także we wtorek spółka pracownicza Chemia-Puławy podała, że złożyła ofertę wiążącą na zakup ZA Puławy od Skarbu Państwa i zamierza zapłacić za 50,67 proc. akcji ZAP rocznymi ratami z dywidend w ciągu 10 lat. Ostatnio SP deklarował, że transakcje sprzedaży ZAP i ZCh zostaną sfinalizowane w 2011 roku i wtedy wpłyną za nie środki.

Spółka Zakłady Azotowe Puławy miały 38,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2010/2011 (1 lipca - 30 września 2010 r.) wobec 33,01 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 452,22 mln zł wobec 384,88 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2010 roku Police miały 20,57 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 323,20 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1449,14 mln zł wobec 1081,18 mln zł.