Popyt wyniósł 9.322,0 mln zł. Średnia cena obligacji wyniosła 904,23 zł przy cenie minimalnej na poziomie 904,00 zł i średniej rentowności na poziomie 4,798 proc.

W październiku resort sprzedał na przetargu obligacje dwuletnie tej serii o wartości 3.000 mln zł z oferty wynoszącej 2.000-3.000 mln zł (plus papiery za 600 mln zł na przetargu uzupełniającym). Popyt wyniósł 7.568,5 mln zł. Średnia cena obligacji wyniosła wówczas 901,78 zł przy cenie minimalnej na poziomie 901,60 zł i średniej rentowności na poziomie 4,595%.