„Objęcie akcji nowej emisji nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej (…), w wyniku zawarcia umów objęcia akcji oferowanych. Akcje sprzedawane będą nabywane przez inwestorów na podstawie zleceń kupna" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że oferta kierowana jest wyłącznie do wybranych przez zarząd, inwestorów kwalifikowanych oraz do innych, wybranych przez zarząd, inwestorów, z których każdy nabędzie akcje nowej emisji albo akcje sprzedawane o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej albo ceny sprzedaży, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny.

„W celu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz ceny sprzedaży akcji sprzedawanych (…) spółka oraz sprzedający zamierzają przeprowadzić proces budowy księgi popytu" – czytamy dalej. Harmonogram oferty przewiduje, że proces budowy księgi popytu potrwa 9 grudnia do godziny 16-ej. Tego dnia zostanie tez ustalona cena oferowanych akcji, a zamknięcie subskrypcji i sprzedaży jest przewidziane na 16 grudnia. Spółka podała, że inwestorom będącym posiadaczami i akcjonariuszami spółki według stanu na koniec dnia 6 grudnia 2010 roku, będzie przysługiwać preferencja w objęciu akcji nowej emisji. „Preferencja w przydziale będzie polegać na tym, że za każde posiadane 4 akcje spółki (…) inwestorowi będzie przysługiwać prawo do objęcia i przydziału 1 akcji nowej emisji" – czytamy dalej.

Według notowań akcji PA Nova z 1 grudnia, wartość oferty 2,35 mln akcji wynosi ok. 79,9 mln zł, w tym wartość podniesienia kapitału wynosi ok. 68 mln zł. Pod koniec października PA Nova podawała, że liczy, iż do końca roku sfinalizuje emisję akcji na finansowanie kolejnych inwestycji i zwiększenie banku ziemi. Według spółki, na finansowanie nowych projektów firma potrzebowała wtedy ok. 35 mln zł. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka PA Nova miała 10,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 17,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 100,38 mln zł wobec 116,76 mln zł.