Indeks PMI ma pięć składowych: nowe zamówienia, poziomy zapasów, skale produkcji, dostawy oraz sytuacje na rynku pracy.  Konstruowany jest w oparciu o ankietę na 300 pracownikach przedsiębiorstw odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów w przedsiębiorstwach z 20 różnych gałęzi przemysłu. Wartości indeksu powyżej 50 oznaczają że skala produkcji przemysłowej rośnie natomiast odczyty poniżej tego poziomu oznaczają zmniejszanie skali produkcji przemysłowej. Chiński PMI ma wartości powyżej 50 nieprzerwanie od 21 miesięcy.

Zobacz też: Chińczycy postawili Polskę w jednym rzędzie z Niemcami i Francją

Według analityków ostatnie tak dobre wyniki maja związek z silnym wzrostem wewnętrznego popytu, co z kolei jest wynikiem ograniczenia eksportu przez USA i UE. Jednocześnie spadła też produkcja w Japonii i Australii. To dlatego Bank Światowy szacuje, że chińskie PKB w 2010 r. wyniesie 10 proc.. W pierwszym kwartale był na poziomie 11,9 proc. w drugim na poziomie 10,3 proc. w trzecim osiągnął 9,6 proc..