Szacunkowa wartość oferty, obejmującej do 10.771.423 nowych akcji, wynosi max. ok. 188,5 mln zł (62,5 mln USD), wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki. Sadovaya Group podała, że cena maksymalna wynosi 17,5 zł za akcję. Środki z emisji spółka zamierza wykorzystać na modernizację urządzeń w obecnie posiadanych kopalniach (30,1 mln USD), budowę nowych zakładów wzbogacania i odzyskiwania węgla z hałd (14,3 mln USD) oraz zakup dwóch licencji na wydobycie węgla w Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya (5,6 mln USD).

Spółka podała, że plan inwestycyjny na 2011 r. będzie finansowany też ze środków dłużnych oraz środków wypracowanych przez grupę. Wpływy z oferty przekraczające 50 mln USD zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego (pracującego) oraz/lub na częściową spłatę zadłużenia. BG Capital JSC i BG Trading Limited będą pełnić funkcję Głównych Menedżerów oferty. Bank Zachodni WBK będzie pełnił rolę Doradcy. Dom Maklerski BZ WBK będzie Współzarządzającym ofertą oraz Oferującym akcje w Polsce.

Zapisy dla inwestorów detalicznych na akcje Sadovaya Group potrwają od 8 do 10 grudnia. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie opublikowana 10 grudnia lub około tej daty, przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych, na podstawie wyników book-buildingu, przeprowadzonego wśród tej grupy inwestorów. Proces book-buildingu potrwa od 8 do 10 grudnia, a zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych odbędą się w dniach 13-16 grudnia. Przewiduje się, że przydział akcji nastąpi 17 grudnia 2010 r, a debiut akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 grudnia lub w zbliżonym terminie. Oferta będzie składać się łącznie z do 10.771.423 nowych akcji, które po zakończeniu oferty będą stanowić do 25 proc. akcji w podwyższonym kapitale. 

>>> Czytaj też: Na GPW może pojawić się nowy indeks

"Jesteśmy przekonani, że konsekwentnie realizowana strategia zakładająca zwiększenie wydobycia i sprzedaży własnego surowca, pozwoli nam umocnić już dziś silną pozycję rynkową wśród prywatnych producentów na Ukrainie. W tym celu przygotowaliśmy gotowy do wdrożenia plan inwestycyjny o łącznych nakładach 50 mln USD. W jego ramach chcemy rozbudować i zmodernizować już istniejące kopalnie, pozyskać nowe złoża surowca oraz wybudować nowe centra wzbogacania węgla. To właśnie na sfinansowanie naszego planu rozwoju chcemy przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji" - powiedział założyciel Sadovaya Group i jej współwłaściciel, Alexander Tolstoukhov, cytowany w komunikacie. Spółka podała, że uwzględniając planowane przejęcie dwóch nowych złóż jej zmierzone i udokumentowane zasoby węgla sięgają 130,1 mln ton (dane zaudytowane przez IMC Montan na 1 lipca 2010). Jednocześnie stwierdzone i prawdopodobne zasoby wynoszą 48,1 mln ton (na bazie metodologii JORC).

W 2009 roku przychody Sadovaya Group wyniosły 13,3 mln USD, strata EBITDA 1,5 mln USD, strata netto 8,4 mln USD. W 2010 roku spółka prognozuje 51 mln USD przychodów, zysk EBITDA 14,7 mln USD, zysk netto 7,1 mln USD. Po 9 miesiącach 2010 roku przychody wyniosły 40,8 mln USD wobec 9,4 mln USD rok wcześniej, EBITDA wyniosła w tym czasie 12,5 mln USD wobec straty na tym poziomie 1,5 mln USD rok wcześniej, zysk netto po I-III kw. 2010 wyniósł 7,9 mln USD wobec straty 5,4 mln USD rok wcześniej. Jednocześnie na 2011 i 2012 rok spółka prognozuje przychody na poziomie odpowiednio 98 mln USD i 155,8 mln USD, EBITDA odpowiednio 31,1 mln USD i 63,3 mln USD, zysk netto 22,5 mln USD i 47 mln USD.