„Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2010 roku wyniosła około 1 820 mln zł. Przychody te były wyższe o 2 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego"" – czytamy w komunikacie.

Spółka LPP podała, że szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 61 proc. i była niższa od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 49,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1449,52 mln zł wobec 1458,90 mln zł.