Harmonogram dochodów i wydatków budżetu zakładał deficyt po październiku na poziomie 51 mld 130,9 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 246 mld 240,4 mln zł wobec 246 mld 225,7 mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 204 mld 350,2 mln zł wobec 204 mld 405,6 mln zł szacowanych wcześniej.