W ofercie publicznej spółka zaoferuje 1,7 mln akcji, w tym 1,1 mln akcji istniejących serii A oraz 600 tys. nowych akcji serii B. Główni akcjonariusze zachowają pakiet kontrolny. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych, którym spółka zaoferuje 1,4 mln akcji potrwają od 15 do 17 grudnia.

Przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej rozpocznie się 10 grudnia, a zakończy 14 grudnia i będzie poprzedzone procesem budowania księgi popytu, który potrwa od 10 do 14 grudnia. W transzy detalicznej spółka zaoferuje 300 tys. akcji. Wcześniej, do 10 grudnia spółka poda do publicznej wiadomości przedział cenowy akcji, zaś do 15 grudnia ustali i poda cenę emisyjną oraz cenę sprzedaży.

Przydział akcji oferowanych nastąpi do 20 grudnia. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Spółka spodziewa się, że z emisji akcji pozyska od 7 do 10 mln zł brutto. Cele emisji to finansowanie szybkiego rozwoju głównie spółek zależnych i ekspansja zagraniczna. Kwotę 2,5-3,5 mln zł EuCO zamierza przeznaczyć na utworzenie oraz finansowanie spółek na Słowacji i Węgrzech; 1,3-2,2 mln zł na finansowanie Kancelarii Radców Prawnych; 1,3-1,8 mln zł na nabycie pakietów spraw od konkurencyjnych firm oraz 0,8-1,3 mln zł na dokapitalizowanie EuCO, spółki działającej w Czechach. „Planujemy uruchomienie w połowie przyszłego roku spółki na Słowacji. Mamy już także dokładne analizy dotyczące kolejnych krajów i będziemy wchodzić na kolejne rynki"- powiedział dziennikarzom prezes Krzysztof Lewandowski.

Grupę kapitałową EuCO tworzy Europejskie Centrum Odszkodowań jako podmiot dominujący, który zajmuje się świadczeniem usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania, Kancelaria Radców Prawnych, reprezentująca klientów EuCO w sądach, Evropske Centrum Odskodneho (EvCO) – spółka zajmująca się działalnością analogiczna do EuCO na terenie Czech oraz założona we wrześniu tego roku spółka na Węgrzech – Kartalanitasi Kozpont o tym samym, co EuCO profilu działalności.

„Mamy zamiar zostać liderem rynku na Węgrzech do końca 2011 r."- powiedział prezes. Akcjonariat EuCO tworzą: spółki cypryjskie - Spexar Ltd (39,2 proc. akcji spółki), Corpor Capital Ltd (39,2 proc. akcji), Kubach Investment Ltd (19,6% akcji) oraz pracownicy spółki (2 proc.). Po emisji udział Spexar i Corpor Capital spadnie do 27,1 proc. dla każdej ze spółek, Kubach Investment będzie miał 13,6 proc., a pozostali 32,1 proc. akcji.