Najlepsze okazały się inwestycje DWS, Quercus oraz PKO. Wszystkie trzy fundusze, które zainwestowały w papiery rosyjskie i japońskie, zyskały ponad 8 proc.

W listopadowym rankingu towarzystw inwestycyjnych pierwsze miejsce zajęło TFI Superfund. W jego portfelu najlepszy okazał się Superfund Absolute Return inwestujący w papiery bez gwarancji zwrotu kapitału. Zyskał na wartości 0,9 proc., gdy w tym sektorze nastąpił spadek o 0,3 proc.

>>> Czytaj też: Andrej Brodnik: Polska jest dla BlackRock najważniejszym rynkiem w regionie

Drugi z funduszy należący do TFI Superfund – Superfund Płynnościowy rynku pieniężnego – zyskał 0,8 proc., przy średniej w branży na poziomie 0,3 proc.

Drugie miejsce zajął TFI Copernicus. Jego dwa fundusze działające na rynku polskich akcji i krótkoterminowych papierów dłużnych zarobiły odpowiednio 2,9 i 0,6 proc. Średnia strata w tych sektorach wyniosła 1,5 i 1,2 proc. Trzecie miejsce w rankingu zajeło TFI Aviva Investors.

Bardzo dobre wyniki odnotował należący do niego fundusz małych spółek – zarobił 3,1 proc. Towarzystwo najwięcej jednak zarobiło na dwóch funduszach: Nowych Spółek i Nowoczesnych Technologii, nieinwestujących w małe i średnie firmy z Polski. Zyskały one odpowiednio 4,1 i 3,4 proc. W tym czasie pozostałe TFI straciły na krajowych akcjach ok. 2 proc.

>>> Polecamy: Zyski na funduszach papierów dłużnych: w 2011 r. trudno będzie zarobić na obligacjach

Marek Arendt z Expandera spodziewa się, że spadki na warszawskim parkiecie już się kończą. – WIG20 ponownie zatrzymał się w przedziale 2600 – 2610 punktów. Dopóki indeks dwudziestu największych spółek notowanych na GPW utrzymuje się powyżej tego poziomu, nie należy obawiać się głębszej przeceny na rynku – mówi.

A to oznacza, że dla TFI inwestujących w polskie akcje kolejne miesiące powinny być lepsze niż listopad.

bartosz.biskupski@infor.pl