Zachodnioeuropejskie operacje Citi – które obejmują sieci placówek w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i Belgii – mają zostać zamknięte na mocy umowy z rządem USA, który udzielił bankowi pomocy. Według jej zapisów cała grupa zostanie podzielona na Citicorp, który ma działać dalej, oraz Citi Holdings obejmujący biznesy przeznaczone do sprzedaży.

Jednak według ludzi zbliżonych do banku Citi jest zdeterminowane, by odbudować niewielką siatkę flagowych placówek – na wzór modelu przyjętego dla swoich sklepów przez grupę technologiczną Apple – by wesprzeć swoje operacje w kluczowych krajach Europy Zachodniej. Analitycy mówią, że plan będzie prawdopodobnie obejmował Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Nie jest jasne, czy jakiekolwiek aktywa pozostające w Citi Holdings mogą zostać przetransferowane z powrotem do Citicorp.

– Za jakiś czas otworzymy placówki w kluczowych miastach Europy Zachodniej – powiedziała jedna z osób znająca plan.

Strategia ta pasuje do globalnego planu nakreślonego latem przez prezesa Vikrama Pandita zakładającego przedefiniowanie detalicznej działalności Citi.

W przyszłości grupa skoncentruje swoją sieć na około stu miastach na całym świecie i będzie chciała dotrzeć do zamożnych obywateli świata, którzy często podróżują i potrzebują globalnego banku będącego w stanie zaspokoić ich potrzeby ponad granicami.

Bankierzy uważają, że od 10 do 15 z tych miast znajdzie się w Europie Zachodniej.

W ramach tego samego planu Citi realizuje program ekspansji w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, choć również w tych regionach będzie można zaobserwować trend odchodzenia od mniejszych lokalizacji na rzecz 25 ważnych miast.

W Polsce, dla przykładu, gdzie Citi ma 200 placówek rozsianych po całym kraju, bankierzy mówią, że sieć wraz z upływem czasu skoncentruje się na Warszawie i być może jeszcze na jednym lub dwóch miastach.

– Nie mamy zamiaru konkurować z tradycyjnymi placówkami – to nie miałoby sensu – powiedziała osoba znająca ten plan.

Bankierzy mówią, że choć placówek będzie mniej, Citigroup będzie w większym stopniu realizować strategię dużych oddziałów w najlepszych lokalizacjach, naśladując Apple.