„Bank jest gotowy do finansowania ekspansji w tym regionie bez podnoszenia kapitału"- powiedział prezes Federico Ghizzoni na spotkaniu z inwestorami w Londynie, cytowany przez agencję.

"Spółka matka będzie kontynuować przyjmowanie dywidend ze swoich dywizji w tym regionie" - dodał. Bank, który jest obecny w 22 krajach, poinformował, że planuje skoncentrować się na większych rynkach, takich jak Rosja, Polska i Turcja. "Zysk operacyjny w regionie poprawia się, natomiast poziom odpisów będzie się normalizował, a jakość aktywów ma się coraz lepiej"- powiedział Ghizzoni.

„Mamy cały czas oczy otwarte na Polskę, gdzie wzrost gospodarczy przełoży się pozytywnie na rynek kredytowy – dodał. UCI planuje rozwijać swoje polskie ramię - Bank Pekao SA - poprzez otwieranie nowych oddziałów i wzmocnienie istniejącej sieci Pekao SA, poinformował wiceprezes Pekao SA Luigi Lovaglio.

Pekao może zrewidować swoją politykę dywidendy w następnym miesiącu, powracając do płacenia 70-80 proc. dywidendy z zysku, tak jak to miało miejsce przed kryzysem" - powiedział Lovaglio.

W listopadzie, podczas konferencji podsumowującej wyniki III kw., Lovaglio powiedział, że Pekao SA zamierza powrócić do wypłacania wysokich dywidend, które przed kryzysem sięgały 70-80 proc. rocznego zysku po tym, jak z zysku za 2009 rok przeznaczył na ten cel ok. 30 proc. zarobku.

Z ubiegłorocznego zysku na dywidendę przeznaczono 761,10 mln zł, tj. 30,91 proc. jednostkowego zysku (31,56 proc. skonsolidowanego zysku netto), co dało wypłatę w wysokości 2,90 zł na akcję. Bank nie wypłacił dywidendy z zysku za 2008 rok, natomiast w 2008 roku, zgodnie z przedłożeniem zarządu, akcjonariusze przeznaczyli 74 proc. zysku za 2007 rok (1.848,88 mln zł z 2.006,60 mln zł) na dywidendę oraz 1.032,36 mln zł z kapitałów rezerwowych, co dało łączną wypłatę w wysokości 9,60 zł za akcję wobec 9,00 zł rok wcześniej. UniCredit planuje także rozwój organiczny w Turcji, gdzie posiada 50 proc. w Yapi ve Kredi Bankasi.

Bank planuje wzrost kredytów i depozytów o ponad 20 proc. w ciągu pięciu kolejnych lat i chce otwierać około 60 oddziałów rocznie, co ma zagwarantować zwrot z kapitału na obecnym poziomie 20 proc. Ukraina, Rumunia, Bułgaria i Kazachstan znajdują się wśród najbardziej „wrażliwych" krajów, gdzie działa UniCredit. Bank w Kazachstanie nie jest na sprzedaż, a Włosi będą koncentrować się na jego restrukturyzacji. W Rosji natomiast ZAO UniCredit Bank znajduje się pośród potencjalnych kandydatów do prywatyzacji przez rząd, planowanych na następny rok.