Indeks roczny wzrósł o 1 punkt, do poziomu 44 pkt, wynika z komunikatu. "Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w listopadzie zyskał kolejne dwa punkty osiągając w notowaniu kwartalnym 49 pkt., natomiast indeks roczny poprawił się o jeden punkt do poziomu 44 pkt. Ożywienie w gospodarce wydaje się trwałe i oparte na stabilnych podstawach, a wzrost gospodarczy nabiera tempa w kierunku pełnego wykorzystania aktualnego potencjału gospodarki" - głosi komunikat.

Analitycy PKPP zwracają uwagę, że czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów. Od roku szybko rośnie produkcja sprzedana przemysłu początkowo pod wpływem popytu zagranicznego, a teraz popytu wewnętrznego, co powoduje wzrost zatrudnienia a dalej zwiększone wydatki konsumpcyjne. "Perspektywa dalszego wzrostu opartego na popycie wewnętrznym wydaje się na razie dosyć bezpieczna, gdyż uniezależnia nas od popytu zagranicznego, co jednak nie chroni od zaburzeń na rynkach finansowych, zwłaszcza że stabilności makroekonomicznej zagraża rosnący dług publiczny i duży deficyt budżetowy" - czytamy dalej w komunikacie.

Do trwałego długookresowego ożywienia koniunktury brakuje jeszcze przyspieszenia inwestycji przedsiębiorstw, podkreślają analitycy. Indeks biznesu jest obliczany na podstawie prognoz siedmiu ekonomistów. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,0-3,5 proc. PKB rocznie. Zejście indeksu poniżej 25 punktów oznaczałoby recesję, a przebicie poziomu 75 - boom gospodarczy.