"Spółka CEZ (A2/A-) pomyślnie określiła cenę swojej emisji obligacji o łącznej wartości 250 mln euro z kuponem 4,5 proc. o cenie emisyjnej 98,658 proc." – czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że emisja ta zostanie wyemitowana w ramach programu EMTN (Euro Medium Term Notes) i zostanie dodana do emisji 500 milionów euro z dnia 28 Czerwca 2010. "Agentem emisji były Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, Société Générale i ING Bank NV" – czytamy dalej.

W czerwcu spółka otrzymała środki finansowe z 10-rocznej publicznej emisji obligacji w wysokości 500 milionów euro o cenie emisyjnej 99,11 proc. z kuponem w wysokości 4,5 proc. Emisja odbyła się wtedy w ramach aktualnego programu EMTN (Euro Medium Term Notes) w wysokości 6 mld EUR. Wiodącymi managerami oraz prowadzącymi księgę popytu w ramach emisji były Citigroup Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG and The Roal Bank of Scortland plc.

CEZ miał narastająco w I-III kw. 2010 roku 40,11 mld CZK skonsolidowanego zysku netto, przypisanego akcjonariuszom spółki wobec 46,80 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 144,39 mld CZK wobec 140,82 mld CZK.