"Zarząd spółki Grupa ADV SA w dniu 3.12.2010 złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Grupa ADV, która jest notowana na rynku akcji NewConnect od października 2007 r., planuje przeniesienia akcji na rynek regulowany do 2011 r. We wrześniu Grupa ADV informowała, że zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW w IV kw. 2010 r. lub I kw. 2011 r.