Wyniki wyborów:

Mirosław Pobłocki (Porozumienie na plus) - 66,72 proc. głosów,

Witold Sosnowski (Razem i odpowiedzialnie) - 33,28 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza wyniosła 24,69 proc.