W poprzednich wyborach cztery lata temu Krzystek wygrał jako kandydat Platformy Obywatelskiej. W tym roku startował z własnym komitetem "Szczecin dla Pokoleń" i zrezygnował z członkostwa w PO.

Krzystek urodził się 5 lutego 1973 r. w Szczecinie. Jest radcą prawnym, absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Studium Zarządzania Strategicznego dla Dyrektorów Generalnych Urzędów. Pracę w administracji rozpoczął od stanowiska podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w roku 1998. Był zastępcą dyrektora wydziału zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W latach 1999 - 2002 był dyrektorem generalnym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002-2004 sprawował funkcję zastępcy prezydenta Szczecina, odpowiedzialnego za sprawy z zakresu polityki mieszkaniowej oraz gospodarowania mieniem komunalnym. Od roku 2004 prowadził własną działalność gospodarczą - kancelarię radcy prawnego.

W 2006 r., w drugiej turze wyborów samorządowych, głosami ponad 74 tys. mieszkańców, został wybrany na urząd prezydenta miasta.

Podczas pierwszej kadencji uruchomił m.in. proces projektowania i wdrażania długoterminowej strategii zarządzania marką miasta Szczecin Floating Garden 2050. Już za jego prezydentury w 2007 r. w Szczecinie odbył się finał The Tall Ships' Races. Sukces organizacyjny imprezy sprawił, że Szczecinowi powierzono organizację finału tych największych na świecie regat żaglowców także w 2013 r.

Za jego kadencji w Szczecinie wybudowano basen olimpijski i Teatr Lalek Pleciuga. Odnowiono tabor komunikacji miejskiej. Ruszyć ma budowa nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej i hali widowiskowo-sportowej. Wspierał zakończone sukcesem, starania o powołanie Akademii Sztuki w Szczecinie. Uporządkował finanse miasta, czego dowodem są dobre oceny ratingowe. W kampanii proponował szczecinianom program, dzięki któremu miasto ma się m.in. stać "transgraniczną metropolią". Ma zamiar przyciągać inwestorów do miasta, rewitalizować Szczecin, by stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców, traktować kulturę, turystykę i sport jako segmenty gospodarcze przynoszące dochody, zbliżyć miasto do Odry i morza modernizując nabrzeża i budując przystanie żeglarskie. Stwarza warunki do tego, by miasto stało się centrum obsługi informatycznej, księgowej i administracyjnej dla klientów międzynarodowych firm m.in. budując biurowce i wspierając powstawanie nowych centrów usług biznesowych.

Wolne chwile Krzystek najczęściej spędza na kortach tenisowych, a w sezonie żegluje. Jest żonaty, ma troje dzieci.