Wyniki wyborów:

Waldemar Wardziński (PO) 64,91 - proc. głosów,

Henryka Romanow (Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze) - 35,09 proc. głosów.

Frekwencja wyniosła 27,68 proc.

W I turze wyborów prezydenta Ciechanowa: Wardziński uzyskał 36,61 proc. głosów, a Romanow 14 proc. głosów. Frekwencja wyniosła wówczas 48,31 proc.

Wardziński ma 55 lat. jest absolwentem wydziału samochodów i maszyn roboczych Politechniki Warszawskiej. Od 2002 r. jest prezydentem Ciechanowa.