Pierwszą turę również wygrał Bruski - 43,28 proc. głosów, a Dombrowicz - 29,99 proc.

Bruski ma 48 lat. Ukończył nawigację w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i studia licencjackie finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Bydgoszczy, a także studia podyplomowe rachunkowości i finansów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przez ostatnie trzy lata był wojewodą kujawsko-pomorskim. Wcześniej przez rok zastępcą prezydenta Bydgoszczy, odpowiedzialnym za strategię i rozwój miasta, pozyskiwanie funduszy europejskich, obsługę inwestorów, edukację i sport.

Bruski na początku kariery zawodowej przez sześć lata pracował jako nawigator na statkach Polskich Linii Oceanicznych. Później wrócił do rodzinnej Bydgoszczy. Przez 11 lat był zatrudniony w urzędzie kontroli skarbowej i przez niespełna rok prowadził własną kancelarię doradztwa podatkowego.

W swoim programie wyborczym wskazał, że jako prezydent miasta będzie przede wszystkim dążyć do powstania Metropolii Bydgoskiej, budowania silnej pozycji miasta w województwie i kraju. Akcentował konieczność pozyskania inwestorów, rozwoju infrastruktury drogowej. Zapewniał, że będzie wsłuchiwał się w głosy mieszkańców i uwzględniał propozycje różnych środowisk.

W czasie kampanii wyborczej Bruski odbył wiele spotkań z mieszkańcami miasta, m.in. na placach i targowiskach.

Przed pierwszą turą wspierali go wiceszefowie PO - marszałek Sejmu Schetyna i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister zdrowia Ewa Kopacz, minister kultury Bogdan Zdrojewski i minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Wszyscy podkreślali, że należy on do najlepszych wojewodów w kraju.

Osobistego poparcia Bruskiemu przed drugą turą udzielił przewodniczący PO, premier Donald Tusk, który podkreślał, że "trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata". Szef rządu ujawnił, że proponował wojewodzie kujawsko-pomorskiemu stanowisko ministra, który zajmowałby się doskonaleniem walki z powodzią, ale spotkał się z odmową w związku z chęcią kandydowania przez niego na prezydentem miasta.

Bruski jest żonaty, ma 17-letną córkę i 22-letniego syna. Jego hobby to wędrówki po górach, gra sportowo w brydża. Rekreacyjnie gra w piłkę ręczną i nożną, pływa kajakiem.

Przed drugą turą Bruskiego poparli kontrkandydaci pokonani w pierwszej turze - Jan Szopiński (SLD) i startująca z ramienia własnego komitetu Grażyna Ciemniak, która jest członkinią poselskiego koła SdPl.