ADV

Grupa ADV (ADVGRUPA), która zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW do 2011 roku, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka w piątek >>>>

Konsorcjum Stali

Spółki Konsorcjum Stali (KONSSTALI) i Bowim odstąpiły od zamiaru połączenia. Firmy zawarły nowe porozumienie inwestycyjne, przewidujące objęcie przez Konsorcjum Stali 2.117.647 akcji serii F Bowim, stanowiących 10,85% w kapitale i 8,18% głosów na WZ Bowim, podało Konsorcjum Stali w komunikacie.

Milkiland

Kurs akcji ukraińskiego producenta wyrobów mlecznych Milkiland BV wzrósł na poniedziałkowym debiucie na rynku głównym GPW o 2,66% do 34,68 zł. Milkiland jest 29-ym debiutantem w tym roku na głównym rynku i 398-ym emitentem na tym parkiecie, w tym 26-tą spółką zagraniczną.
Ok. godz. 9:30 kurs wynosił 34,44 zł, tj wzrósł o 1,95% wobec kursy odniesienia (33,78 zł).  Do obrotu wprowadzono 31.250.000 akcji spółki. Liczona po kursie odniesienia, kapitalizacja spółki wyniosła 1.055,63 mln zł.>>>>

CEZ

Analitycy Komercni Banka utrzymali rekomendację „trzymaj” dla akcji czeskiej spółki energetycznej CEZ. Roczna cena docelowa została obniżona do 816 koron czeskich (około 129,9 zł) z 960 CZK. W dniu wydania rekomendacji (3 grudnia) na zamknięcie warszawskiej giełdy akcje CEZ kosztowały 122,5 zł. W poniedziałek około godz. 10:55 walory energetycznej spółki warte były 124 zł.

TVN

W raporcie z 6 grudnia analitycy JPMorgan podwyższyli rekomendację dla walorów TVN do "przeważaj" z "niedoważaj". Cena docelowa zastała podniesiona 0 48,5 proc. do 26 zł z 17,5 zł. W dniu wydania rekomendacji na warszawskiej giełdzie około godz. 11:00 akcje TVN rynek wyceniał na 16,98 zł.

Bank Millennium

Raportem z 6 grudnia analitycy Credit Suisse rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Banku Millennium. Ich pierwsze zalecenia brzmi "neutralnie" z ceną docelową na poziomie 5,52 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 11:00 za walory MILLENNIUM inwestorzy płacili 5,04 zł.

Getin Holding

W raporcie z 6 grudnia analitycy Credit Suisse rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki Getin Holding od zalecenia "powyżej rynku". Cena docelowa jednej akcji została wyznaczona na poziomie 12,93 zł. W dniu wydania raportu około godz. 11:05 cena walorów GETIN wynosiła 11,17 zł.

Optimus

Walne zgromadzenie spółki Optimus zgodziło się na jej połączenie z CDP Investment, wynika z treści uchwał. Akcjonariusze zgodzili się też na emisję warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych dla ABC Data. "Walne zgromadzenie (...) postanawia uchwalić połączenie spółki przejmującej ze spółką przejmowaną – „CDP Investment" (...) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez wymiany udziałów" - czytamy w treści uchwały.
Walne uchwaliło też emisję warrantów subskrypcyjnych dla ABC Data. Na początku listopada ABC Data i udziałowcy Optimusa zawarli umowę dotyczącą warunków emisji warrantów, która wyjaśniła konflikt jaki wyniknął na skutek różnic w interpretacji umowy zawartej przed zmianami właścicielskimi w Optimusie.

PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda dzięki środkom z emisji akcji serii H zamierza odkupić część akcji serii I w celu umorzenia oraz spłacić częściowo kredyt podporządkowany w Banku Pekao SA, poinformowała spółka w komunikacie.
„Spółka zamierza w oparciu o część środków finansowych uzyskanych z emisji publicznej akcji spółki serii H: skorzystać z prawa odkupu części akcji spółki serii I w celu ich umorzenia, zgodnie z umową opcji buy back z dnia 24 lipca 2009 roku, w związku z czym spółka złożyła bankom żądanie zawarcia przyrzeczonej umowy buy back akcji spółki serii I (…) oraz dokonać częściowej spłaty kredytu podporządkowanego, zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2009 roku z bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie w kwocie 16.277.683,23 zł" - podano w komunikacie.

PKM Duda poinformował, że na 29 grudnia zwołane jest walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, którzy podejmą uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia 30.899.143 akcji własnych serii I i obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 308.891.433 zł do 278.002.290 zł. „Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego spółki do sumy wartości nominalnej akcji spółki pozostałych po umorzeniu 30.889.143" - podano także.

Mieszko

Spółka Mieszko zamierza wyemitować obligacje o wartości pomiędzy 110 a 150 mln zł, zamienne na akcje po cenie 3,50-4,20 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w celu pozyskania środków na zakup litewskiej grupy TB Investicija, wynika z projektów uchwał na NWZ, które odbędzie się 30 grudnia.
„Spółka wyemituje obligacje na okaziciela, o łącznej wartość nominalnej nie niższej niż 110 mln zł i nie wyższej niż 150 mln zł, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, które to akcje będą obejmowane w drodze konwersji wierzytelności przysługującej obligatariuszom" - czytamy w projektach uchwał na WZ.
Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej, czyli łączna cena emisyjna obligacji będzie nie mniejsza niż 110 mln zł i nie większa niż 150 mln zł. Obligacje są oprocentowane na 4% w skali roku.

Polimex - Mostostal

Analitycy Domu Maklerskiego BDM wydali rekomendację dla akcji Polimeksu-Mostostalu na poziomie "akumuluj" i ustalili cenę docelową walorów POLIMEXMS na 4,33 zł, wynika z raportu biura z 1 grudnia, odtajnionego w poniedziałek. >>>>

Pozbud T&R

Producent stolarki, Pozbud T&R podniósł prognozę przychodów planowanych na 2010 rok o 19% do 90,0 mln zł z 75,7 mln zł, poinformowała spółka w poniedziałek.
"Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży netto za rok 2010 opublikowany w prospekcie emisyjnym akcji serii E na poziomie 75,7 mln zł prognozuje się na poziomie 90 mln zł. W związku z tym prognoza przychodów ze sprzedaży netto spółki za rok 2010 ulega podwyższeniu o 19%" - czytamy w komunikacie.
Zarząd spółki publikuje podwyższenie prognozy ze względu na fakt, iż prognozowana obecnie wielkość przychodów ze sprzedaży netto różni się od wcześniej prognozowanej o więcej niż 10%. Pozbud podał, że w opinii zarządu pozostałe parametry prognozy finansowej nie zmienią się więcej niż 10%.