Jak zaznaczył Donald Tusk – on i kanclerz Merkel mają świadomość, że rok 2011 w wymiarze ogólnoeuropejskim będzie rokiem trudnym i wymagającym szczególnej dyscypliny, odpowiedzialności i wyobraźni. Po czym dodał, że Polska i Niemcy mają bardzo podobne punkty widzenia, jeżeli chodzi o sposób postępowania czasach kryzysu finansowego.

Jak zaznaczył, dotyczy to również wymiaru europejskiego walki z kryzysem. – Oboje z panią kanclerz z satysfakcją stwierdziliśmy, że mamy bardzo podobny punkt widzenia, jeśli chodzi o sposób postępowania w czasach kryzysu finansowego - oświadczył szef polskiego rządu.

Czytaj też: Razem z Niemcami jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za walkę z kryzysem

Zwrócił uwagę, że Niemcy i Polska mają w swoich konstytucjach  typ gwarancji bezpieczeństwa finansowego swoich państw. Jak zaznaczył, "Polska jako pierwszy kraj trzynaście lat temu zawarła w swojej konstytucji tzw. progi i procedury ostrożnościowe", które sprawiają, że "na najwyższym możliwym poziomie prawo w Polsce stoi na straży tego, aby państwo nie zadłużało się za bardzo".

Tusk powiedział, że zarówno on w Polsce jak i Merkel w Niemczech podjęli wysiłki na rzecz konsolidowania finansów wewnętrznych i dyscyplinowania budżetów. Jak mówił, posunięcia te przy jednoczesnym "dość dużym" wzroście gospodarczym obu państw dają "dobre perspektywy, jeśli chodzi o sytuację w Niemczech i Polsce".