"Według wstępnych, szacunkowych danych stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie danych z urzędów pracy) wyniosła w listopadzie 11,8 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ub. roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia (z poziomu 11,1 proc. do 11,4 proc.)" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1.861 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca października 2010 wzrosła o 42,4 tys. osób (2,3 proc.). "W listopadzie kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie. Wśród rejestrujących się bezrobotnych były także osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych oraz pracownicy z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony" - czytamy dalej w komunikacie.

MPiPS zauważa także, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 60,8 tys. i w porównaniu do października 2010 spadła o 28 tys. (o 31,6 proc.). Pracodawcy zgłosili o 20,9 tys. mniej ofert pracy niż w październiku 2009 - spadek wyniósł 27,6 proc.). Projekt ustawy budżetowej na 2011 rok przewiduje, że wskaźnik ten wyniesie na koniec br. 12,3 proc., a na koniec 2011 roku - 9,9 proc.