W poniedziałek podczas wizyty w Warszawie prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister rozwoju gospodarczego Rosji Elvira Nabiulina podpisali "deklarację o współpracy w celu modernizacji gospodarki".

>>> Czytaj też: Miedwiediew potwierdza: rosyjskie firmy zainteresowane Lotosem

"W ostatnim czasie mieliśmy okazję do wielu spotkań, m.in. podczas Forum Energetycznego w Moskwie czy obrad Komisji Międzyrządowej. Pozwoliło to nam wypracować najważniejsze punkty dotyczące naszej współpracy, które znalazły się w podpisanym dzisiaj dokumencie" - powiedział Pawlak, którego wypowiedź podaje biuro prasowe resortu gospodarki. Z kolei Nabiulina wyraziła nadzieję, że "deklaracja zachęci biznes do nowych projektów m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy rolnictwa".

MG poinformowało, że Pawlak spotkał się w poniedziałek w Warszawie także z rosyjskim ministrem energetyki Siergiejem Szmatko: "tematem rozmów była polsko-rosyjska współpraca energetyczna". Szmatko i Pawlak podpisali pod koniec października porozumienie ws. zwiększenia dostaw gazu do Polski.

Przedstawiciele obu rządów uznali, że priorytetowymi kierunkami modernizacji są m.in. inwestowanie w innowacyjne gałęzie gospodarki, sprzyjanie działalności małych i średnich firm (MSP), a także zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (odnawialnych źródeł energii - PAP). Dlatego zadeklarowali w dokumencie poparcie dla współpracy między rosyjskimi i polskimi stowarzyszeniami biznesowymi oraz MSP na poziomie regionów.

Deklaracja skupia się na tworzeniu klimatu dla współpracy firm i organizacji gospodarczych oraz dla "konstruktywnego dialogu między środowiskami biznesowymi i władzami obydwu krajów, w szczególności w przypadku zmian regulacji wpływających na współpracę gospodarczą". Zastrzeżono jednocześnie, że poniedziałkowa deklaracja (podpisana w obecności prezydentów - PAP) nie stanowi umowy międzynarodowej. Dokument zakłada natomiast m.in., że Polska i Rosja będą wymieniać się prognozami i wskaźnikami makroekonomicznymi.

Deklaracja ma też sprzyjać rozszerzaniu współpracy Rosji z Unią Europejską.

"Strony uznają wagę przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Akt ten sprzyjać będzie modernizacji gospodarki rosyjskiej oraz rozszerzaniu współpracy Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską w sferze handlu i inwestycji z poszanowaniem zasady wzajemności" - czytamy w deklaracji.

We wtorek w Brukseli odbędzie się 26. szczyt UE-Rosja. Moskwa liczy, że będzie to dużym wsparciem dla jej wniosku o wejście do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Obserwatorzy podkreślają, że mimo istniejących wciąż dużych różnic, szczyt nada stosunkom UE-Rosja nowy wymiar, co umożliwia poprawa na linii Moskwa-Warszawa.

W wspólnej Deklaracji Polska i Rosja zauważyły też konieczność rozwoju współpracy dwustronnej i międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym "zgodnie z protokołem Kioto i pod egidą ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu".