Podkreślił, że trzy umowy dotyczące kupna pochylni Wulkan za ponad 28,2 mln zł, pochylni Odra za ponad 14,5 mln zł oraz zespołu operator, obejmującego m.in. sieci - energetyczną i wodnokanalizacyjną - za ok. 10 mln zł, mają charakter warunkowy.

"Zarząd Morski Portu Szczecin oraz Skarb Państwa mają prawo pierwokupu przy sprzedaży majątku stoczni Szczecin i muszą wyrazić zgodę na taką transakcję" - wyjaśnił Nojszewski.

Za majątek stoczni Szczecin podczas listopadowej licytacji uzyskano ok. 82,5 mln zł.

Nojszewski poinformował, że w poniedziałek zostały również zawarte dwie ostateczne umowy dotyczące kupna malarni za ponad 6,5 mln zł oraz prefabrykacji, czyli miejsca, w którym powstają konstrukcje stalowe, za ok. 21,5 mln zł.

Uzyskane pieniądze ze sprzedaży części majątku stoczni Szczecin mają być podzielone między wierzycielami szczecińskiego zakładu. Chodzi m.in. o Ministerstwo Skarbu Państwa, Agencję Rozwoju Przemysłu, Korporację Polskie Stocznie oraz Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kwota wierzytelności przekracza 1,5 mld zł. Podczas listopadowych aukcji łącznie z pozostałymi przetargami udało się sprzedać majątek stoczni za ok. 130 mln zł. Na pozostałe ruchomości ma być ogłoszony konkurs ofert.

Towarzystwo Finansowe "Silesia" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstało w grudniu 2000 r. Misją przedsiębiorstwa była restrukturyzacja hutnictwa. Udziałowcami TFS zostali wówczas i nadal pozostają Skarb Państwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu. Obecnie podstawą działalności spółki są specjalistyczne działania naprawcze i doradztwo na rzecz poprawy zakładów znajdujących się w trudnej sytuacji. TFS ma m.in. wspomagać politykę gospodarczą państwa, angażując środki w podejmowane przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, ale na zasadach komercyjnych.

6 listopada 2008 r. Komisja Europejska uznała, że udzielona zakładom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna jest nielegalna. Zgodnie z planem uzgodnionym z KE, podzielony na części majątek stoczni został wystawiony na sprzedaż, a pracownicy zwolnieni. Szczegóły związane z wyprzedażą majątku zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej.

Na przeprowadzenie kolejnych licytacji aktywów zakładów w Gdyni i Szczecinie zgodziła się pod koniec kwietnia br. Komisja Europejska. Zezwoliła ona na kontynuowanie tego procesu do końca pierwszego kwartału 2011 roku.