Remak

Remak zamontuje konstrukcję stalową dla dwóch bloków w Elektrowni STKW Eemshaven w Holandii za 91,3 mln zł - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Planowane zakończenie zlecenia przewidziane jest na marzec 2012 roku.

Teliani Valley Polska

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył na środę 8 grudnia datę debiutu 720 tys. praw do akcji serii C spółki Teliani Valley Polska - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Teliani Valley Polska, spółka zajmująca się importem i sprzedażą gruzińskiego wina, pozyskała z emisji 0,5 mln zł. Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na utworzenie nowego działu handlowego, nawiązanie współpracy z kolejnymi tradycyjnymi dystrybutorami alkoholi, wzmocnienie współpracy w zakresie reklamy i promocji i poszerzenie oferty handlowej o inne produkty alkoholowe, np. wódkę czy brandy.

W 2009 roku spółka Teliani Valley Polska odnotowała stratę na poziomie prawie 60 tys. zł, jednak w 2010 roku zamierza wygenerować zyski na poziomie 69,3 tys. zł przy przychodach w wysokości 2,19 mln zł. Zarząd przewiduje, że w 2011 roku spółka wypracuje 3,8 mln zł przychodów, a zysk netto wyniesie 325 tys. zł, natomiast w 2012 roku planowane są przychody w wysokości 4,6 mln zł i 380 tys. zł zysku netto.

Istotnymi akcjonariuszami w Teliani Valley Polska są spółka Mera SA, która po zarejestrowaniu emisji serii C, będzie posiadała ponad 52,7 proc. głosów, Adam Sworowski, prezes spółki (13,5 proc.) oraz INVESTcon GROUP (6,15 proc.).

PBG

Spółka budowlana PBG liczy na podpisanie kontraktów dotyczących budowy stadionów w Katarze w związku z mundialem, który zostanie zorganizowany w tym kraju w 2022 roku, poinformował rzecznik spółki Jacek Krzyżaniak. Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej", w niedługim czasie PBG może pozyskać dwa kontrakty o łącznej wartości ponad 1,5 mld USD.

W raporcie z 7 grudnia analitycy Wood & Company ponownie zarekomendowali „trzymaj” akcje spółki budowlanej PBG. Cena docelowa została obniżona prawie o 19 proc. do 227,9 zł z 234 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:20 akcje PBG rynek wycenił na 225,7 zł.

PKN Orlen

W raporcie z 6 grudnia analitycy Raiffeisen obniżyli rekomendację dla walorów koncernu naftowego PKN Orlen do „redukuj” z „trzymaj”. Cena docelowa została pozostawiona na poprzednim poziomie 42 zł. W dniu wydania rekomendacji na zamknięcie warszawskiej giełdy za akcje PKNORLEN trzeba było zapłacić 46,35 zł. We wtorek około godz. 10:15 wartość walorów paliwowej spółki wzrosła do 47,27 zł.

PKN Orlen i Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Ukrainie, poinformował Orlen we wtorek. „Porozumienie zakłada zarówno możliwość rozpoczęcia prac w ramach nowych koncesji, jak również wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów rozpoznanych wcześniej przez partnerów ukraińskich" – czytamy w komunikacie.

PKN Orlen poczeka z emisją euroobligacji na stabilizację sytuacji na rynku długu - poinformował PAP Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes spółki. Przedstawiciele koncernu zapewniają, że oferta Orlenu spotkała się z zainteresowaniem.>>>>

PKN Orlen zawarł umowę typu spot z Gunvor International na dostawę ropy naftowej do AB Orlen Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 60 milionów USD, czyli ok. 181 milionów zł, poinformował Orlen we wtorek. Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen a Gunvor w okresie od 3 września 2010 roku do 7 grudnia 2010 roku wynosi 649 milionów USD, czyli ok. 1.874 milionów zł, podano także.

Polimex-Mostostal

W raporcie z 7 grudnia analitycy Wood & Company podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki Polimex-Mostostal. Cena docelowa została podniesiona o 7,9 proc. Obecnie analitycy wyceniają akcje POLIMEXMS na 5,2 zł, podczas gdy wcześniejsza wycena wynosiła 4,82 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:20 akcje budowlanej spółki kosztowały 4,11 zł.

Budimex

W raporcie z 7 grudnia analitycy Wood & Company nadal zalecają „trzymaj” akcje spółki budowlanej Budimex. Cenę docelową podnieśli o 17,5 proc. do 98,7 zł z 84 zł. W dniu wydania raportu na warszawskiej giełdzie około godz. 10:25 akcje BUDIMEX warte były 97 zł.

Mieszko

Litewska grupa UAB TB Investicija miała skonsolidowany zysk netto w wysokości 12,7 mln litów (tj. 15,1 mln zł wg fixingu NBP) w 2009 r. i liczy na dalszy wzrost wyników w tym roku, podało Mieszko, które podpisało wcześniej umowę zakupu TB Investicija za 31,86 mln euro. "Spółka informuje, iż za 2009 rok skonsolidowany zysk netto nabywanego podmiotu wyniósł 12,7 mln Litów. W 2010r. spodziewana jest dalsza poprawa wyników finansowych grupy" - głosi komunikat.

Orco Property Group

Spółka deweloperska Orco Property Group (ORCOGROUP) sprzedała trzy aktywa zlokalizowane w czeskiej Pradza za łączna kwotę 30,7 mln euro, podała spółka w komunikacie we wtorek. "Orco Property Group […] z przyjemnością informuje o skutecznej sprzedaży trzech aktywów zlokalizowanych w Pradze. Sprzedaż Vysocanska Gate, Jeremiasova Office Building oraz North East Corner (część projektu Bubny) jest zgodna ze strategią Orco" - głosi komunikat. >>>>

Votum

Kancelaria odszkodowawcza Votum przydzieliła wszystkie akcje oferowane w ramach swojej oferty publicznej, wynika z komunikatu spółki. Dokładne dane, .m.in. stopień redukcji, mają zostać przedstawione później.
"Środki z emisji przeznaczymy głównie na dofinansowanie spółek zależnych - VOTUM-RehaPlus S.A. oraz VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. w Brnie. Dodatkowo na ten cel przeznaczymy 2,5 mln zł ze środków własnych" - powiedział prezes Dariusz Czyż, cytowany w komunikacie.
Spółka podała, że wartość złożonych w ofercie zapisów przekraczała ilość akcji oferowanych. Votum oferowało 1 mln akcji serii A (akcje sprzedawane) i 2 mln akcji serii B (akcje obejmowane). Po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu cena została ustalona na 3,80 zł, czyli na dolnej granicy ustalonych na poziomie 3,80-4,10 zł widełek cenowych.

Marvipol

Spółka deweloperska Marvipol zdecydowała o emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Przychody z emisji posłużą na zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich, podała firma w komunikacie.
Obligacje trzyletnie, które zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu, będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej.
"Wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji – 146.124 tys. zł; do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji zobowiązania emitenta utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie" - głosi komunikat.

CEZ

Spółki zależne czeskiej grupy energetycznej CEZ, Akcez i Sedas, zawarły umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) i bankiem UniCredit z przeznaczeniem na dokończenie prywatyzacji i dalszą realizację programu inwestycyjnego spółki Sedas, poinformował CEZ w komunikacie. >>>>