"Liczymy, że przyszły rok przyniesie ożywienie na rynku wódki, który jak dotąd nie uporał się w pełni ze skutkami niedawnego kryzysu. Ponadto od września obserwujemy stabilizację cen towarów" - powiedział Carey, cytowany przez wtorkowy "Parkiet".

Jego zdaniem, w kolejnych kwartałach niższe koszty będą pozytywnie wpływały na wyniki grupy, podała także gazeta. Na początku listopada CEDC obniżyło prognozę przychodów ze sprzedaży netto w 2010 r. do 730-780 mln USD z 764-914 mln USD, natomiast roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję - do 1,50-1,70 USD z 2,10-2,20 USD.

Jednocześnie spółka prognozuje w IV kw. wysoki jednocyfrowy wzrost ilościowy i dwucyfrowy wzrost wartościowy na całym swoim portfolio. W ocenie CEDC, oczekiwane pozytywne trendy z II kw. 2010 zostały bardzo silnie dotknięte przez rekordową falę upałów w Europie Wschodniej i pożary, jakie miały miejsce w kluczowych częściach Rosji. Te czynniki spowodowały szacowane zmniejszenie rynku wódki w ujęciu ilościowym w tym okresie o ok. 6-8 proc. w Polsce i 12-15 proc. w Rosji w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, jak podała spółka w raporcie kwartalnym. CEDC miał 157,8 mln USD przychodów netto w III kw. 2010 r., wobec 187,5 mln USD rok wcześniej.

Porównywalny zysk netto w tym okresie wyniósł 8,5 mln USD, czyli 0,12 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, w porównaniu z 27,2 mln USD, czyli 0,49 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2009.