Porozumienie zakłada możliwość rozpoczęcia prac w ramach nowych koncesji, jak również wspólne zagospodarowanie złóż rozpoznanych już wcześniej przez specjalistów ukraińskich.

>>> Czytaj też: Firmy szukają nowych źródeł zasilania. Polski przemysł chce ukraińskiego prądu

Jak podał PKN Orlen, porozumienie podpisał w poniedziałek w Kijowie prezes płockiego koncernu Jacek Krawiec i Nikolay Zlochevskyy, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele spółki Orlen Upstream, odpowiedzialnej w grupie PKN Orlen (PKNORLEN) za działania związane z poszukiwaniem i wydobyciem. Spółka ta będzie zaangażowana bezpośrednio we współpracę z partnerami z Ukrainy.

Współpraca między PKN Orlen a stroną ukraińską zakłada realizację wspólnych projektów poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu, m.in. w zakresie złóż konwencjonalnych. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, poprzedzać będzie etap szczegółowych analiz i ekspertyz wykonanych przez strony zawartego porozumienia.

"Zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny krok w zakresie budowy segmentu upstream w PKN Orlen. Co ważne, rozpoczynamy działania na Ukrainie, która jest jednym z kierunków rozwoju wskazywanym w naszej strategii" - powiedział cytowany w komunikacie Krawiec.

Prezes PKN Orlen dodał, że plany poszukiwawcze będą realizowane "we współpracy z partnerami ukraińskimi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie". "Pokładamy duże nadzieje w tej współpracy zarówno ze względu na know how, jaki posiadają nasi partnerzy, jak i zasobność Ukrainy w złoża węglowodorów. Będziemy również analizować potencjał zasobów gazu niekonwencjonalnego" - oświadczył Krawiec.

Ukraina posiada znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Na terenie tego kraju wyróżnia się trzy baseny naftowe, w tym basenu Dniepr-Donieck (basen Połtawski), którego zasoby geologiczne pozostające do rozpoznania oceniane są przez międzynarodowych ekspertów na poziomie 150 mln ton ropy naftowej oraz ok. 850 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

Spółka Orlen Upstream prowadzi obecnie cztery projekty poszukiwawczo-wydobywcze: w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego we współpracy z firmą Kuwait Energy Company, w okolicach Sierakowa z PGNiG, oraz dwa kolejne, realizowane samodzielnie na Lubelszczyźnie.

PKN Orlen ma łącznie siedem koncesji, w ramach których prowadzone są prace w zakresie rozpoznania zasobów konwencjonalnych z potencjałem odkrycia złóż gazowo-kondensatowych, jak i niekonwencjonalnych, w tym głównie gazu łupkowego. Obecnie prowadzone są wstępne prace poszukiwawcze i przygotowania do realizacji odwiertów, które Orlen Upstream planuje zrealizować w 2011 r.