Jak poinformował we wtorek UOKiK, prezes Urzędu uznała, że kupno przez spółkę MD Poland I Centrum Handlowego Promenada nie prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji i zgodziła się na transakcję. Nabywca należy do grupy kapitałowej Atrium European Real Estate Limited, która jest m.in. właścicielem centrów handlowych w kilkunastu miastach Polski, w tym dwóch w Warszawie. Obecnymi właścicielami Promenady są spółki Savana Investments i Poldrim, posiadające również centra handlowe w innych miastach Polski.

UOKiK poinformował również o swojej zgodzie na kupno przez Giełdę Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i firmę WSEInfoEngine Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną (POEE). WSEInfoEngine jest spółką zależną GPW a KDPW m.in. rozlicza transakcje na Giełdzie. POEE zajmuje się m.in. handlem energią elektryczną i uprawnieniami do emisji CO2.

Urząd zgodził się też na transakcję w branży mrożonek - przejęcie przez spółkę Iglotex firm LMJ i LMJ Holding, wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez HEPP IV Management oraz Neinver Polska - firmy działające w branży nieruchomości oraz na przejęcie Fabryki Sklejka-Pisz przez spółkę Paged.

Kolejna zgoda dotyczy rynku paliwowego. Urząd uznał, że konkurencji nie ograniczy przejęcie przez firmę Keele Oy spółek Oy Shell Ab oraz AB Svenska Stell.

Zgodnie z przepisami antymonopolowymi, UOKiK bada transakcje, jeśli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.