"Największa transakcja w Polsce w analizowanym okresie to akwizycja trzech farm wiatrowych w północnej Polsce (130 mln euro), a kolejna - zakup przez EBOR mniejszościowego udziału w Iberdrola Renewables Polska (75 mln euro). Ponad 80 proc. transakcji dotyczyły farm wiatrowych" - głosi raport.

DealWatch podkreśla, że segment farm wiatrowych można uznać za najbardziej obiecujący, jeśli chodzi o oczekiwane transakcje, ponieważ wśród celów rządowej polityki energetycznej znajdują się rozwój farm wiatrowych i większy udział biomasy. Przy tym Polska nadal ma jeszcze wiele do zrobienia, by spełnić unijne wymogi co do udziału OZE w bilansie energetycznym, podkreśla serwis.

Według raportu, "transakcje M&A w segmencie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych znajdują się w trendzie wzrostowym w Nowej Europie: w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku liczba transakcji M&A w tym sektorze w regionach CEE i SEE była o ok. 4 razy większa niż w całym 2007 roku, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 60 proc.". "W tym okresie całkowita wartość transakcji wzrosła do 363 mln euro z 67 mln euro. Bardzo wysoka wartość z roku 2008 była efektem niewielkiej liczby transakcji, takich jak akwizycja projektu farm wiatrowych przez Iberdrolę i CEZ w Rumunii oraz prywatyzacja szeregu elektrowni wodnych i geotermalnych w Turcji" - napisano w raporcie.