Spotykali się oni w listopadzie z potencjalnymi inwestorami, którzy byliby gotowi objąć obligacje.

"Przygotowaliśmy dokumentację emisji oraz odbyliśmy szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami w euroobligacje spółki. W ostatnich tygodniach listopada sytuacja rynkowa spowodowała zwiększoną wahliwość na rynkach długu, co nie sprzyja osiągnięciu optymalnych warunków dla potencjalnej emisji. W związku z tym, pomimo zainteresowania emisją deklarowanego przez inwestorów, będziemy monitorować warunki rynkowe, w oczekiwaniu na ich stabilizację przed podjęciem decyzji o wykonaniu emisji" - powiedział Jędrzejczyk.

Emisja euroobligacji pozwoli spółce zdywersyfikować źródła finansowania. Pozyskane pieniądze będą mogły być wykorzystane na realizację ogólnych zadań korporacyjnych.

Spotkania z potencjalnymi inwestorami rozpoczęły się 17 listopada.

Koncern zatrudnił banki Citigroup Inc., Deutsche Bank AG i Royal Bank of Scotland Group do przygotowania emisji euroobligacji. Współorganizatorami emisji są Nordea i Unicredit.

PKN (PKNORLEN) nie poinformował, jaka mogłaby być potencjalna wielkość emisji.