„Chcielibyśmy pozyskać z emisji kilkadziesiąt milionów złotych. Planujemy sprzedać nie tylko akcji nowej emisji, ale też pakiet dotychczasowych akcji. Status giełdowy da nam jeszcze większą wiarygodność na rynku i pozwoli na ubieganie się o coraz większe kontrakty. Obecnie zajmujemy się pracami na ponad 200 mln zł, w ciągu 2-3 lat chcemy trafić do 'ekstraligi' spółek, które wykonują umowy na co najmniej miliard złotych" – zapowiedział Wiatr.

Dodał, że spółka chce przejąć firmę specjalizującą się w segmencie energetycznym, aby zaistnieć bardziej na tym rynku w związku ze spodziewanymi inwestycjami szacowanymi nawet na łącznie ok. 200 mld zł.

Przychody ze sprzedaży Control Process w 2009 roku wyniosły 219 mln zł wobec 161,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto w 2009 wyniósł 18,9 mln zł wobec 6,4 mln zł rok wcześniej.

„Chcemy utrzymać trend wzrostowy w naszych wynikach, ale w związku z faktem że jesteśmy w procesie zatwierdzania prospektu nie mogę w tej chwili więcej na ten temat powiedzieć" – dodał prezes.

Spółka w I kw. 2011 rozpocznie również własną inwestycję budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego i hali do prefabrykacji elementów instalacji technologicznych. „Inwestycja ma wartość 78,3 mln zł, z czego 28,6 mln zł pozyskaliśmy w ramach dofinansowania przez PARP. Chcemy ją zrealizować do połowy 2012 roku. Pozwoli nam na uzupełnienie profilu działalności" – dodał Marian Wiatr. Oferującym akcje Control Process będzie DM BZ WBK.