"Wykluczamy emisję akcji w związku z tym projektem" - powiedział Góral dziennikarzom. Dodał, że projekt dual listingu będzie zrealizowany jeśli okaże się korzystny dla obecnych akcjonariuszy, np. poprzez zwiększenie płynności. Asseco chce też zwiększyć swoją rozpoznawalność na amerykańskim rynku kapitałowym. Dlatego też, niezależnie od ewentualnego dual listingu Asseco Poland, przemianuje notowaną na Nasdaq i na Tel Aviv Stock Exchange (TASE) firmę Formula Systems na Asseco Systems (wcześniej włączając obecne Asseco Systems do spółki-matki).

Asseco Poland kupiło 51% akcji Formula Systems w tym roku. Całkowity koszt transakcji ma nie przekroczyć 145,3 mln USD. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 315,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 278,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2191,78 mln zł wobec 2114,60 mln zł. (ISB) mtd/lk