Kurs EUR/USD dzisiaj najpierw dotarł do poziomu 1,3400, by następnie skonsolidować się pod tą wartością. Kluczowy opór na 1,3350 przestał już odgrywać większe znaczenie. Istotniejszą rolę w najbliższym czasie powinna pełnić bariera 1,3450, w pobliżu której usytuowany jest poziom 38,2 proc. zniesienia spadków wartości euro względem dolara obserwowanych w listopadzie. Na rynek w ostatnich godzinach nie napłynęły żadne kluczowe dla notowań eurodolara informacje. Inwestorzy wciąż oczekują na zaplanowane na dzisiaj głosowanie nad irlandzkim budżetem. Jego przyjęcie zostało już zdyskontowane przez rynek, dlatego też silniejszy wpływ na notowanie aktywów może mieć jedynie jego odrzucenie (które z kolei jest mało prawdopodobne).

Dzisiaj Bank Kanady (BoC) podjął zgodną z oczekiwaniami decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Wskazał on na negatywny wpływ wysokiej wartości dolara kanadyjskiego na rodzimy eksport, co dało impuls do osłabienia tej waluty. Kurs USD/CAD oddalił się nieco od poziomu parytetu, docierając do 1,0065. Wobec tonu komunikatu BoC w najbliższych dniach wartość 1,00 powinna pozostawać trudnym do pokonania wsparciem.

Na początku dzisiejszej sesji amerykańskiej indeks S&P500 pod wpływem zapowiedzi wydłużenia o 2 lata systemu ulg podatkowych w USA wzrósł ponad poziom dotychczasowego tegorocznego maksimum. Jeśli przebicie tej wartości okaże się trwałe powstanie sygnał do dalszej zdecydowanej zwyżki na światowych giełdach. Z oceną trwałości wybicia należy się jeszcze wstrzymać, mając w pamięci fałszywy sygnał, jaki powstał na początku listopada.