Z danych Expandera wynika, że w w listopadzie najlepszą ofertę kredytu hipotecznego w złotych posiadał ING Bank Śląski, który utrzymał swoje bezkonkurencyjne warunki kredytowania nieruchomości (oprocentowanie 5,10 proc., przy marży na poziomie 1,05 proc.). Na kolejnych miejscach nastąpiły już większe roszady. Drugą pozycję sprzed miesiąca utracił Alior Bank, który w bieżącym zestawieniu znalazł się tuż za podium. Wyprzedził go HSBC oraz Deutsche Bank. Ten ostatni dzięki obniżce oprocentowania z 5,71 proc. na 5,15 proc. znacznie poprawił swoją ofertę na polskim rynku kredytów hipotecznych.

Czytaj też: Rekomendacja T: po świętach kredytowa posucha

Najciekawszą promocję w ofercie kredytów w PLN w minionym miesiącu zaproponował Deutsche Bank. Polegała ona na tym, że jeżeli osoba zaciągająca w tym banku kredyt hipoteczny dodatkowo otworzyła konto osobiste db Life i zobowiązała się do regularnego wpływu na nie swojego wynagrodzenia, wówczas kwalifikowała się do obniżonej marży wynoszącej 1,3 proc..

Dużo więcej działo się na rynku kredytów walutowych, zwłaszcza kredytów w euro. Banki wyraźnie przeniosły rywalizację na obszar kredytów w euro, pozostawiając w cieniu kredyty w CHF.  Mediana marży w euro spadła z 2,65 proc. na 2,50 proc., a oprocentowania z 3,55 proc. na 3,50 proc. Prawdopodobnie jest to efekt zbliżającego się wejścia w życie dalszej części Rekomendacji T, z tego też względu banki konkurują o klientów, którzy chcą zaciągnąć kredyty walutowe jeszcze przed wejściem w życie nowych zapisów. W ofercie kredytów w CHF mamy do czynienia z pewnego rodzaju marazmem, gdyż na 7 banków udzielających kredytów w tej walucie, aż w 5 z nich warunki nie uległy zmianie. Zmiany marż nastąpiły jedynie w 2 bankach z grupy BRE: mBanku i Multibanku, w których zarówno marże jak i oprocentowania wzrosły o 0,1 p.p.

Jeśli chodzi o ważniejsze zmiany na rynku kredytów walutowych, na uwagę zasługuje bank DnB Nord, który w minionym miesiącu wprowadził promocję kredytów hipotecznych „ Na szczytach”, która umożliwia uzyskanie marży w EUR już od 1,4 proc.. Dodatkowo w pierwszym roku kredytowania marży wynosi 0 proc.. Aby skorzystać z tej promocji klient musi posiadać jeden z pakietów (Personale lub Eksklusiv) oraz kartę kredytową. Dla przykładu w przypadku Pakietu Personale klient musi co miesiąc zasilać własne konto kwotą co najmniej 5 tys. złotych przez 5 lat od uruchomienia kredytu. Klient musi również wykupić jedno z ubezpieczeń: na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub inwestycyjne. Nowa promocja sprawia, iż oferta Banku DnB Nord jest obecnie najlepszą na rynku.