Raport został sporządzony 1 grudnia. W tym dniu na warszawskiej giełdzie akcje MERCOR rynek wyceniał na 19 zł. Oznacza to, że potencjał wzrostowy akcji analitycy Noble szacują na 17,9 proc.

„Wszystko przemawia za tym, że Spółka dołek popytu na swoje produkty i usługi ma już za sobą. Pozytywnie postrzegamy podjętą przez Zarząd decyzję dotyczące sanacji w BEM-ie. Dodatkowymi czynnikami wzrostu mogą okazać się pozyskanie kolejnych rentownych zleceń eksportowych oraz potencjalna adaptacja wzorców biznesowych Mercor S.A. w zarządzania spółkami zależnymi. Przy założeniu postępującej w umiarkowanym tempie poprawy koniunktury oczekujemy wyraźnego wzrostu marży brutto i rentowności netto w kolejnych latach” – oceniają analitycy Noble.

„Kurs giełdowy utrzymuje się na poziomie z dna bessy, co oznacza, że zachowywał się zdecydowanie gorzej od rynku i stwarza w naszej ocenie atrakcyjny moment do inwestycji w akcje Spółki. Wyznaczamy docelową cenę akcji na poziomie 22,40 zł” – napisano w raporcie.