Notowania EUR/USD po odbiciu się od poziomu 1,3300, zeszły dziś po południu pod wartość 1,3200. Zniżka nasiliła się po informacji, iż agencja ratingowa Fitch obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Irlandii. Długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej został zdegradowany z A+ do BBB+. Powodem obniżki są rosnące koszty fiskalne związane z restrukturyzacją i wsparciem, jakiego Irlandia udzieliła krajowemu sektorowi bankowemu. Ponadto agencja argumentowała swoją decyzję słabszymi perspektywami gospodarczymi oraz silnym wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego potrzeb tego kraju – efektem tego jest mniejsza elastyczność fiskalna.

Rating jednak wciąż pozostaje na poziomie inwestycyjnym i zdaniem Fitch odzwierciedla silne mimo wszystko fundamenty Irlandii, nowa ocena ma perspektywę stabilną.
Z USA napłynęły dziś nieco lepsze od oczekiwań dane z rynku pracy. Cotygodniowa liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 421 tys., przy prognozach 426 tys. i poprzednim odczycie na poziomie 438 tys. Tygodniowe dane z sektora pracy są w ostatnim czasie pilnie śledzone przez inwestorów ze względu na to, że rynek pracy USA ma obecnie decydujące znaczenie dla ożywienia w amerykańskiej gospodarce.