Spółka poinformowała, że chodzi o zgody na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dla następujących koncesji: Gaz Północ, Łeba, Sambia Wschód, Sambia Zachód, Rozewie i Gotlandia.

Rzecznik Grupy Lotos Marcin Zachowicz poinformował w czwartek PAP, że koncesje zostały przedłużone na okres od dwóch do sześciu lat.

Spółka poinformowała również, że jednocześnie z wydłużeniem czasu trwania koncesji rozszerzono działalność poszukiwawczą o kolejne poziomy geologiczne co pozwoli spółce prowadzić równoległe poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Biuro prasowe Ministerstwa Środowiska poinformowało PAP w czwartek, że Petrobaltic posiada w sumie osiem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonach: Gotlandia, Rozewie, Łeba, Gaz Północ, Gaz Południe, Sambia E, Sambia W i Wolin. Koncesje te zostały pierwotnie udzielone na sześć lat i w 2007 roku zostały przedłużone.

Jako, że 14 grudnia 2010 roku mija termin ważności koncesji: Gotlandia, Rozewie, Łeba, Gaz Północ, Sambia E, Sambia W, spółka wystąpiła w połowie maja tego roku z wnioskami do resortu środowiska o ich kolejne przedłużenie.

Pozostałe dwie koncesje: Wolin i Gaz Południe są nadal ważne.

Ministerstwo Środowiska poinformowało PAP, że koncesja Gaz Północ została przedłużona o trzy lata, koncesje: Rozewie, Łeba, Sambia W o cztery lata, koncesja Gotlandia o sześć lat, a koncesja Sambia E o 5 miesięcy.