Spółka szacuje, że redukcja w zapisach na akcje w transzy otwartej wyniesie ok. 70 proc., a w pracowniczej -ok. 20 proc. „Mimo dość niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych nasza pierwsza publiczna emisja akcji zakończyła się dużym sukcesem. Popyt zgłoszony przez inwestorów znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji" - powiedział prezes spółki Dariusz Czyż, cytowany w komunikacie.

Wcześniej spółka informowała, że po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu cena została ustalona na 3,80 zł, czyli na dolnej granicy ustalonych na poziomie 3,80-4,10 zł widełek cenowych. Emisja została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych, do których adresowane było 48 proc. emisji oraz do pracowników – w ich transzy do objęcia było 40 proc. emisji. Środki z emisji zostaną przeznaczone głównie na dofinansowanie spółek zależnych - Votum-RehaPlus S.A. oraz Votum Centrum Odškodnění, a.s. w Brnie.

Dodatkowo na ten cel przeznaczone zostanie 2,5 mln zł ze środków własnych. Votum jest największym na polskim rynku ubezpieczeniowym podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Spółka specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskanie od niego świadczeń odszkodowawczych.