"Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w pierwszej połowie 2011 r. wyniesie około 6,3 mld EUR i będzie o ponad 6 proc, większa niż w pierwszej połowie 2010 r. Wydatki na import wzrosną o ponad 3 proc. do 4,9 mld EUR. Dodatni bilans obrotów może wynieść około 1,4 mld EUR (1,2 mld EUR w analogicznym okresie 2010 r.)" - napisano w raporcie.

Eksperci IERiGŻ spodziewają się również, że w całym 2010 r. nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi zwiększy się do 2,4 mld euro z 2,2 mld euro w 2009 roku.

"Wpływy z eksportu wzrosną (w 2010 r. - PAP) o blisko 5 proc. do 11,8 mld euro, a wydatki na import o blisko 3 proc. do 9,4 mld euro" - napisano.