PGNiG otrzyma 49 proc. udziałów na obszarze tej koncesji, położonej na południe od stolicy, podała spółka w komunikacie. "Zgodnie z zapisami listu PGNiG SA otrzyma prawa do 49 proc. udziałów na obszarze koncesyjnym Warszawa Południe, o powierzchni 880 tys. akrów, znajdującym się w rejonie miejscowości Grójec, Mszczonów, Nadarzyn i Warka" - głosi komunikat.

"Strony uzgodniły, że w pierwszym etapie prac zostanie wykonane 273 km profili sejsmicznych 2D oraz odwiercony jeden otwór do głębokości ok. 3800 m w 2011 roku" - czytamy dalej. PGNiG rozpoczął współpracę z firmą FX Energy w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Firmy wspólnie odkryły i zagospodarowały kilka złóż w rejonie Poznania.

FX Energy ma w Polsce 15 koncesji na poszukiwanie gazu w złożach konwencjonalnych. Wcześniej w tym tygodniu spółka ogłosiła plan sprzedaży 1,5 mln akcji nowej emisji po cenie 6 USD/ szt. w celu sfinansowania dalszego rozwoju na swoim głównym rynku, w Polsce. Koncesji spółka w Polsce obejmują 4,25 mln akrów. PGNiG wydobywa rocznie ze złóż w Polsce ok. 4,2-4,3 mld m.sześc. gazu.