Badaniem zostały objęte 1033 firmy, które wykazują się największą dynamiką rozwoju. Uwzględnienie całkowitego obrotu tych przedsiębiorstw oraz liczby zatrudnionych pracowników pozwoliło na oszacowanie poziomu wydajności pracy.

>>> Czytaj też: Wydajność pracy Europejczyków: Polacy są pracowici, ale mało produktywni

Ponieważ nie sposób porównywać ze sobą firm działających w różnych branżach, dlatego na potrzeby raportu zostały one podzielone na 48 branż obejmujących swoim zasięgiem całą polską gospodarkę.

Ludzie najważniejsi

Najbardziej wydajną polską firmą jest Energa Obrót. Jej przychody w przeliczeniu na jednego pracownika wyniosły prawie 66 mln zł.

Arkadiusz Marat, prezes Energa Obrót, podkreśla, że takiego wyniku nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie ludzie związani z firmą.

– Nasza kultura organizacyjna jest oparta na dwóch wartościach. Po pierwsze, jesteśmy spółką handlową, dla której ważny jest wynik finansowy, więc optymalizujemy koszty. Drugi filar to ludzie, którzy tworzą wartość firmy i z którymi dzieli się ona wypracowanym zyskiem, umożliwiając rozwój zawodowy i osobisty – podkreśla prezes. Dodaje, że inwestycje w pracowników zwracają się i budują więź, która przekłada się na sukcesy firmy.

Także przedstawiciele innych przedsiębiorstw, które znalazły się w prestiżowym gronie najbardziej wydajnych polskich firm, podkreślają wagę odpowiedniego doboru personelu.

– W każdym z pracowników widzimy drugiego człowieka, a nie część instrumentu do zarabiania pieniędzy. Na pytanie zadawane naszym pracownikom: co jest dla ciebie najważniejsze, zawsze pada ta sama odpowiedź: ludzie – mówi Piotr Ruszak, sPiotr Ruszakenior manager w firmie Starcom. Należący do Starcomu dom mediowy Starlink zajął pierwsze miejsce w kategorii media (6,5 mln zł na jednego pracownika); natomiast sam Starcom uplasował się na drugim miejscu.

Najbardziej wydajne polskie firmy stawiają także na odpowiednie zmotywowanie swoich pracowników. Wszystkie z nich mają programy motywacyjne, które pozwalają na ocenę pracy oraz wyraźne określanie celów i wyzwań.

– Wdrożyliśmy system ocen pracowniczych oparty na modelu kompetencji i celach uzgadnianych z pracownikami. Akcent kładziemy na zwiększanie zaangażowania pracowników w proces kształtowania odpowiednich zachowań, tak by w coraz wyższym stopniu spełniali wymagania stawiane im przez firmę – mówi Agnieszka Grocholska, kierownik zespołu HR Skoda Auto Polska (pierwsze miejsce w kategorii motoryzacja).

Odporni na kryzys

Przedstawiciele firm z czołówki rankingu podkreślają, że kryzys finansowy nie spowodował u nich potrzeby masowych zwolnień pracowników. Wszystko dzięki temu, że zwiększanie zatrudnienia jest u nich ściśle kontrolowane i powiązane z wynikami i planami rozwoju. Coraz częściej liderzy polskiego biznesu korzystają z elastycznych form zatrudnienia, które pozwalają im w swobodny sposób reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

– Spowolnienie gospodarcze przyspieszyło planowane zmiany organizacyjne, które faktycznie wiązały się ze zmniejszeniem zatrudniania, jednak skala tych redukcji była niewielka. Dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami pracowników udało nam się ograniczyć koszty, a jednocześnie zachować miejsca pracy, wprowadzając różnego rodzaju programy związane z optymalizacją czasu pracy uruchamiane w okresach spadku zamówień – tłumaczy Paweł Stankowski, dyrektor personalny w ArcelorMittal Distribution Solutions Poland. Przychody w wysokości 2,5 mln zł na pracownika dały firmie pierwsze miejsce w subbranży produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

Kolejna edycja raportu BIGRAM-u zostanie opublikowana w połowie przyszłego roku i będzie obejmować dane finansowe firm za 2010 rok.

Ranking został opracowany przez firmę BIGRAM we współpracy z Profiles International w oparciu o dane Coface Poland.